Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Tekstarchief

Hieronder vind je een keuze van artikelen die eerder gepubliceerd werden in onze "Nieuwsbrief" of op de pagina "Nieuwste info" en die we op deze manier blijvend beschikbaar stellen.

Verslag bezoek India in januari 2007
Samenvattend verslag van ons bezoek aan de diverse bestaande en nieuwe projecten van Abhaya India vzw in januari 2007 : Bellary, Maski, Harapur ...
Lees meer ...

Moessonregen : het levensnoodzakelijke water
De moesson en vooral de bijhorende regens zijn van levensbelang voor de kleine boeren in de dorre gebieden waar onze projecten liggen. Wat is de moesson en hoe werkt dit natuurverschijnsel ? 
Lees meer...

Sujatha is nu onderwijzeres : de cirkel is rond
Sujatha kwam uit een straatarm gezin, dat nauwelijks de eindjes aan elkaar kon knopen.
Dankzij een goede ziel uit Vlaanderen kon zij naar school. Ze werkte hard en haalde goede resultaten. Zo kon ze uiteindelijk een diploma van onderwijzeres behalen.
Lees meer... 

India en de Millenniumdoelstellingen
In 2000 hebben 191 lidstaten van de Verenigde Naties de zogenaamde Millenniumdoelstellingen onderschreven en zich ertoe verbonden deze tegen 2015 te bereiken. Hoever staat India? Dr. John M. Alexander maakt een analyse en trekt enkele (harde) conclusies. 
Lees meer...

Kinderarbeid in India : een straaltje hoop
Kinderarbeid is en blijft in India een prangend probleem, een moderne staat onwaardig. De Indiase regering heeft een verbod uitgevaardigd om kinderen onder de 14 jaar nog als huishoudelijke hulp of in de horeca tewerk te stellen. 
Lees meer...


Prof. Muhammad Yunus, "bankier van de armen" en "uitvinder" van het microkrediet 
De Nobelprijs voor de vrede 2006 ging naar Professor Muhammad Yunus uit Bangladesh en de door hem opgerichte Grameen Bank. Wie is Yunus en hoe werkt de Grameen Bank? 
Lees meer...