Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 51 - januari/februari/maarrt 2018

Inhoud
 

bullet

Kaas- en wijnavond in Brasschaat op zaterdag 24 februar 2018 !

bullet

Situatieschets locatie ‘ONS MIDDELHEEM’ + bussen

bullet

Woordje van onze penningmeester Jenny

bullet

Nieuws uit India - brief Father Nathan "Structuur onderwijs in India"

bullet

India wordt het meest bevolkte land ter wereld

bullet

India is een land dat gelijktijdig in verschillende eeuwen leeft

bullet

FAO-rapport: de staat van voedselveiligheid en voeding in de wereld

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto:

“Hallo, ik ben Parvathi en dank zij Abhaya India kan ik nu ook naar school … en ik heb al heel veel nieuwe dingen geleerd”.

 Beste peters, meters en sponsors,

Eerst en vooral wensen we jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar 2018 !

 


We zetten het nieuwe jaar feestelijk in met een
 Kaas- en wijnavond in Brasschaat!


                                                              
 

Op zaterdag 24 februari om 18 u
Zaal Ons Middelheem – Parochiaal Centrum
Bredabaan 425, Brasschaat
Met parking + bushalte aan het gebouw (zie stratenplan + welke bussen op volgende pagina)


Reservatie via overschrijving
: Deelname: € 15 per persoon

Gelieve op voorhand te reserveren via overschrijving op rekeningnummer Abhaya India vzw
IBAN BE28 0016 4163 0020 en BIC GEBABEBB met vermelding aantal deelnemers.
Overschrijvingen kunnen tot 14 februari  ten allerlaatste.

Uiteraard moeten we tijdig weten hoeveel mensen er komen, daarom vragen we om
op voorhand te reserveren via overschrijving.
 


Situatieschets ‘ONS MIDDELHEEM’

Parochiaal Centrum Middelheem, Brasschaat kan bereikt worden met volgende bussen van De Lijn:

1.    met bus 640 vanuit Antwerpen, Loenhout, Wuustwezel, Brecht.
2.    met bus 780 vanuit Kapellen, Schoten en Wijnegem.
 

(Terug naar inhoud)


Woordje van onze penningmeester Jenny

Beste Peters en Meters,

We willen in naam van Abhaya India en Father Nathan iedereen bedanken, die een extra bijdrage geschonken heeft
voor Kerst/Nieuwjaar voor de petekinderen en hun families.


Info fiscale attesten:
Het fiscale attest geldt voor de totaliteit van alle bijdragen en giften in 2017 van minstens € 40 per kalenderjaar,
ook bij meerdere kleine stortingen, mits het totaalbedrag € 40 of meer bedraagt.
De attesten zullen automatisch toegezonden worden aan alle rechthebbenden in februari 2018, zodat je ze kan inbrengen
in de belastingaangifte voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017).
Je hoeft er dus zelf niets voor te doen.

Vriendelijke groeten,
Jenny

(Terug naar inhoud)


 

Bezoek historisch monument in een Jain-tempel met een groep leerlingen.
Het beeld stelt de Jain god Bahubali voor (17 m hoog). Locatie Vindyagiri Hill in Shravanbelagola.

(Terug naar inhoud)Nieuws uit India: Brief van Father Nathan

Beste peters en meters, vrienden en sponsors van Abhaya India,

Tijdens mijn bezoek aan België in september 2017 werd mij door heel wat mensen gevraagd om wat uitleg over
hoe onze systemen werken in India en om dit eens te laten verschijnen in de Nieuwsbrief. 
In het kader hiervan zou ik wat uitleg willen verschaffen aangaande het Indiase onderwijssysteem dat soms wat verwarrend
en onduidelijk is voor jullie.

Eerst enige algemene info:
India is een democratische staat van 1,350 miljard mensen, onderverdeeld in 29 federale staten en 7 ‘Union Territories’,
met verschillende godsdiensten, kasten, talen, eetgewoonten, enz …
De algemene principes en richtlijnen worden bepaald door het centrale gezag terwijl extra regels ook kunnen opgelegd worden
door de afzonderlijke federale staten en dus lichtjes verschillen van staat tot staat.

Er zijn 3 soorten scholen in Karnataka:
1.  Staatsscholen
2.  Privé scholen (waarvan leraars betaald worden door de staat).
3.  Privé scholen (die geen financiële steun krijgen van de staat en dus via inschrijvingsgelden moeten betaald worden).

De taal van het onderwijs op school is ofwel Kannada (de plaatselijke taal van Karnataka) of Engels.
In de Staatsscholen is de onderwijstaal altijd Kannada.
Privé scholen zijn meestal in het Engels en het is duur om er onderwijs te volgen.

Het leerplan omvat ook wetenschappen, wiskunde, sociale vaardigheden en talen.
Vanaf de 8ste graad (2de middelbaar in België) moet elke leerling 3 talen leren: Kannada, Engels en Hindi (onze nationale taal).
Meer gespecialiseerde onderwerpen starten vanaf de 10de graad.


Het volledige onderwijssysteem kan opgedeeld worden in 5 stadia, tot en met hoger onderwijs:

1. Kleuter en peuterafdeling bestaande uit:
peuterklas, lagere kleuterklas en hogere kleuterklas: alles samen is dit 3 jaar.
2. In de peuterklas kan er al gestart worden vanaf 2 jaar en 10 maanden.
In de lagere school wordt gestart vanaf het schooljaar waarin het kind 6 jaar wordt.
3. De lagere school wordt opgedeeld in lagere graad (van 1ste studiejaar tot en met 5de studiejaar) en hogere graad
(van 6de tot en met 8ste graad), waarbij 7de en 8ste graad kan vergeleken worden met 1ste en 2de middelbaar in België.
4. Vanaf de hogere graad lager onderwijs dus vanaf 6de tot en met 8ste graad leert het kind 3 talen en 3 belangrijke vakken
zoals sociale vaardigheden, algemene wetenschappen en wiskunde.
5. Middelbare school (9de en 10de graad): laatste fase voor het staatsexamen waarvan het resultaat bepalend is voor hun toekomst.
Dit heeft tot gevolg dat dit een enorme druk legt op de kinderen door de ouders en door de school zelf.
Dan wordt er dus beslist of het kind voorbereid wordt op hogere studies via PUC (Pre-University Course) en kiezen ze voor
een bepaalde richting, ofwel kan je nog 2 jaar een cursus volgen in de 11de en 12de graad om een beroepsopleiding te volgen.
Kinderen die starten in de 11de graad kunnen een keuze maken uit volgende richtingen:
1.  Wetenschappen: omvat fysica, scheikunde, biologie en wiskunde.
2.  Handel: omvat boekhouding, economie, statistiek, computerwetenschappen.
3.  Mensenwetenschappen: omvat geschiedenis, aardrijkskunde, politieke wetenschap, sociologie.

Hieronder vind je een overzichtstabel om het duidelijker te maken.

 

Na de 10de graad

Optie A:
Indien de leerling niet hoog genoeg scoort in de 10de graad dan is de keuze als volgt: 

Beroepsopleiding:
Kleermaker, loodgieter, timmerman, elektricien, computer training en dan een job vinden of werken als zelfstandige.

Optie B:
Als de student slaagt met 50% of meer dan kan hij/zij doorstromen via 2 jaar PUC (= laatste 2 jaar middelbaar) naar hoger onderwijs. 

12de graad met volgende keuzen:
Wetenschappen, handel of mensenwetenschappen.

Dus dan kan je nog 3 jaar studeren voor een diploma hoger onderwijs in Elektronica, Burgerlijk ingenieur,  informatica technologie en tal van andere richtingen om daarna een job te vinden.

Wat ze in India richting ‘Arts’ noemen, heeft niets te maken met ‘Kunst’ maar komt eerder overeen met ‘mensenwetenschappen’ of ‘sociale wetenschappen’ bij ons. Daarom hebben we onze eigen terminologie gebruikt zodanig dat iedereen hier tenminste begrijpt waarover het gaat.

 

Na de 12de graad (PUC)

Optie A:
De student kan verder studeren om één van de volgende diploma’s te behalen.

1. drie jaar studie voor het behalen van een diploma Bachelor:

1. B.A (Bachelor of Arts)
2. B.Com (Bachelor of Commerce
3. B.Sc (Bachelor of Science)


Na de Bachelor kan je nog verder studeren voor het volgende:
1.
Pedagogisch diploma:
Twee jaar
voor om als leraar les te kunnen geven in een Middelbare school.
2. twee jaar in Bankieren
3. twee jaar voor bibliothecaris
4. twee jaar voor een Master om in het hoger onderwijs te kunnen lesgeven
5. totaal andere mogelijkheden zijn ook nog: opleidingen bij de Politie of als chauffeur, klerk, leger etc. is ook allemaal mogelijk en zelfs voor accountant.
 

Optie B:
1. De student kan ook kiezen voor een pedagogisch diploma, om les te kunnen geven in een lagere school en voor een job in onderwijs.

2. drie jaar
- Algemene opleiding verpleegkunde om dan te kunnen werken in een hospitaal en medische verzorging in homes
-Paramedische opleidingen zoals apotheker, laborant om zo aan het werk te kunnen in de medische sector

 

Optie C:
1. student wetenschappen met hoge slaagcijfers en voldoende financiële steun kan het volgende doen:
1. vijf jaar studeren voor arts om een Meestergraad in geneeskunde te behalen

2. vijf jaar studeren om een meestergraad te behalen in ingenieurs-wetenschappen zoals ruimtevaart, biotechnologie, landbouw, enz….

 


 Er worden bovendien ook selectieve proeven afgenomen vooraleer iemand in een openbare dienst kan aangeworven
 worden, zoals de Indian Administrative Service (IAS) of de Karnataka Administrative Service (KAS).
 


Zo heb je een beetje een zicht op het onderwijssysteem in India.
De meeste gesponsorde Abhaya-kinderen zijn nu de eerste generatie met degelijk onderwijs.
Hun ouders zijn nog analfabeet.
Maar de meeste kinderen hebben nu dank zij jullie financiële steun en hun persoonlijke inzet het zeer goed gedaan
in het bereiken van de eindmeet met diploma en maken professioneel carrière, dank zij de kans op degelijk onderwijs
die ze gekregen hebben.
We helpen ze voortdurend door ze aan te moedigen en te ondersteunen om een goede toekomst op te bouwen
en we zoeken ook oplossingen voor diegenen die het moeilijker hebben om te kunnen studeren.

We bedanken jullie allemaal voor de grote ondersteuning om mee te helpen om deze kinderen zo een unieke kans
te geven op een beter leven.

Dank u wel. God zegene u.
Father Nathan

P.S.
Even uw aandacht voor het volgende.
Voortaan neemt Sister Lucia de leiding over van Nava Jeevana met blindenproject Abhaya.
Ze vervangt de vroegere zuster Theodore, die te oud werd om deze taken nog langer op zich te nemen.
Dus ook voor eventuele correspondentie met je blind of slechtziend petekind op het adresetiket Sister Lucia vermelden. (Zie adressen op de laatste pagina van deze Nieuwsbrief.)


(Terug naar inhoud)


Kinderen in Sirwar voeren traditionele Indiase dansen uit
 

Uitvoering van tradtionele dansen door de kinderen in Sirwar. Dit optreden vond plaats in de multifunctionele hal, die
eerder met steun van Abhaya India gebouwd werd.

(Terug naar inhoud)


India wordt het meest bevolkte land ter wereld

Tot nader order is China nog altijd het land met de grootste bevolking ter wereld, maar India komt al aardig in de buurt.
En daar blijft het niet bij.
Eind 2017 telde China naar schatting 1,395 miljard mensen, tegenover 1,353 miljard in Inda, een verschil van “maar” 42 miljoen.
Dat verschil was vroeger groter, maar verkleint stelselmatig elk jaar.
Het zijn hallucinant grote aantallen, die uitnodigen tot enig rekenwerk.
Op een wereldbevolking van 7,576 miljard mensen is meer dan één op drie Indiër of Chinees, 36% om juist te zijn.
Ongeveer 18% is dus Indiër. Dat is bijna 1 op 5.

India zal China dus voorbijsteken, maar hoe zit dat eigenlijk?
Daarvoor moeten we kijken naar de jaarlijkse netto bevolkingstoename.
Die bedraagt in India nu 16,717 miljoen per jaar, tegenover 7,112 miljoen in China.
De Chinese één-kind politiek heeft daar natuurlijk veel mee te maken (al is die recentelijk wel wat afgezwakt, omdat
China hierdoor met een sterk verouderende bevolking te kampen krijgt).
Als we deze trend doortrekken in de toekomst, dan loopt India dus elk jaar 9,61 miljoen in ten opzichte van China.

Eens kijken wat dat geeft over 4 jaar, zeg maar eind 2021. Dat is niet zo lang meer.
Er zijn dan intussen netto 66,868 miljoen Indiërs bijgekomen, tegenover 28,448 miljoen Chinezen. 
Dat levert in totaal 1,420 miljard Indiërs op, respectievelijk 1,423 miljard Chinezen.
Het verschil is dan zo klein geworden dat we gerust mogen stellen: ergens in de eerste helft van 2022 komen beide
op gelijke hoogte en tegen eind 2022 zijn er bijgevolg meer Indiërs dan Chinezen.

Toegegeven, dit is geen wetenschappelijk artikel en naargelang de geraadpleegde bronnen zit er wel wat tijdsverschil op
en kunnen de groeipercentages wat afwijken, maar de algemene trend is duidelijk.
Bijgaande grafiek, gebaseerd op gegevens van de Verenigde Naties, ligt zelfs helemaal in de lijn van onze bovenstaande
redenering.
 


(Terug naar inhoud)"India is een land dat gelijktijdig in verschillende eeuwen leeft"
(Arundhati Roy)


De Indiase schrijfster en politiek activiste Arundhati Roy weet in één enkele zin treffend te verwoorden
wat we al zo vaak hebben gezegd.

Als je door Bangalore loopt, de hoofdplaats van de deelstaat Karnataka, dan ben je in een moderne grootstad,
met alles erop en eraan: torenhoge kantoorgebouwen, flitsende neonreclames, enorme shopping centers die 24 uur per dag
en 7 dagen op 7 open zijn en waar je al onze westerse luxemerken kan kopen. Hermès, Prada, Chanel, Versace, Ralph Lauren, …
je kan het hier allemaal vinden. Zelfs, ietwat bescheidener, onze eigen Samsonite koffers, maar allemaal tegen
dezelfde prijzen als bij ons overigens. En dus enkel betaalbaar voor rijke Indiërs.

Rijd je vanuit Bangalore, dat nu officieel Bengaluru heet, 30 kilometer verder, dan kun je dorpjes ontdekken,
“in the middle of nowhere”, waar mensen in zelfgebouwde hutten wonen, zonder elektriciteit, zonder enig sanitair,
waar ze kilometers ver moeten lopen om ergens in een riviertje water te gaan halen, dat dan meestal nog van bedenkelijke
kwaliteit is … kortom, de middeleeuwen in de 21ste eeuw.
Dit is ook waar de meeste mensen niet kunnen lezen of schrijven en in bittere armoede leven.
Het is geen toeval dat veel van de via Abhaya India gesteunde kinderen uit dit soort dorpen komen.
Onderwijs, opleiding, het is de enige uitweg uit armoede en onwetendheid. Ook dat heeft Arundhati Roy
meermaals beklemtoond.

Suzanna Arundhati Roy werd geboren in 1961, in het noordoosten van India als dochter van een Syrisch-christelijke moeder
en een
hindoe-vader, eigenaar van een theeplantage.
Een op zich merkwaardige combinatie, zeker in India en vandaar allicht ook haar christelijke voornaam Suzanna.
In 1997 verscheen haar eerste roman, The God of Small Things (De God van Kleine Dingen).
Het boek werd in meer dan 40 talen vertaald. Aanbevolen lectuur!
Het boek raakt aan typisch Indiase thema’s als het kastensysteem, de rol van de vrouw, het leven van Syrische christenen
in
Kerala en de rol van de communistische partij aldaar.
Door de kritische toon werd het boek in India niet al te best onthaald, om het zacht uit te drukken.
Internationaal werd het boek echter hoog geprezen en werd meteen bekroond met de prestigieuze
Booker Prize.
Nadien en tot 2017, wanneer haar tweede roman verscheen,
The Ministry of Utmost Happiness
(Het ministerie van Opperst Geluk), schreef ze hoofdzakelijk non-fictie: zeer geëngageerde essays en kritische
pamfletten, vaak over controversiële onderwerpen, wat haar in India niet altijd in dank werd afgenomen.

 

Arundhati Roy.

(Terug naar inhoud)


FAO-Rapport: De Staat van Voedselveiligheid en Voeding
in de Wereld

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is een gespecialiseerde organisatie,
die tot doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden.
Haar nieuwste rapport omvat een hoop gedetailleerde informatie, met name ook over India.

Honger in India
India heeft de afgelopen twee decennia een enorme groei doorgemaakt.
Het bruto binnenlands product is 4,5 keer toegenomen en het verbruik per inwoner is 3 keer gestegen.
Ook de productie van voedselgranen is bijna tweemaal groter geworden.
Ondanks de fenomenale industriële en economische groei en hoewel India voldoende voedsel produceert
om de bevolking te voeden, is het niet in staat om toegang te bieden tot voedsel voor een groot aantal mensen,
vooral vrouwen en kinderen.

Staat van honger in India
Volgens ramingen van de FAO zijn 190,7 miljoen mensen ondervoed in India, hetzij ongeveer 14,5% van de bevolking.
Ook lijdt 51,4% van de vrouwen in de reproductieve leeftijd (15 tot 49 jaar) aan bloedarmoede.
Verder heeft 38,4% van de kinderen onder de vijf jaar in India een groeiachterstand, terwijl 21% een te laag gewicht
heeft ten opzichte van hun lengte.
Ondervoede kinderen hebben een verhoogd risico op overlijden door ziekten zoals diarree, longontsteking en malaria.
De “Global Hunger Index 2016” rangschikt India op de 97ste plaats uit 118 landen, op basis van drie hoofdindicatoren:
groeiachterstand, lichaamsgewicht en overlijdens van kinderen jonger dan 5 jaar, en de verhouding tussen
ondervoeding en de totale bevolking.

Belangrijke conclusies over honger in India
- In India leeft de grootste ondervoede bevolking ter wereld.
- 14,5% van de bevolking is ondervoed.
- 190,7 miljoen mensen hebben elke dag honger.
- 21,0% van de kinderen jonger dan 5 jaar heeft een te laag lichaamsgewicht.
- 38,4% van de kinderen jonger dan 5 jaar heeft een groeiachterstand.
- 1 op de 4 kinderen is ondervoed.
- In India sterven elke dag 3.000 kinderen aan ziekten die samenhangen met een slechte voeding.

Kortom, er is nog veel werk aan de winkel ...

(Terug naar inhoud)


 
Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar :
Fr. Arokianathan
Holy Cross Church
584 129 Sirwar
Karnataka
India

 

Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar :
Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Lucia
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV-besmette" petekinderen
schrijven naar :
Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Mericita - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hospet, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)


Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs 20 € (inclusief verzendkosten).

De film op DVD

Bezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Harapur en Maski (het platteland) en ervaar hoe het leven er is.
Beelden ook van de projecten zelf, inclusief Nava Jeevana, waar nu het project loopt voor blinde kinderen
en van de sloppenwijk Saint Mary's Street, waaruit inmiddels ook al een hondertal straatkinderen via Abhaya India
opgevangen worden.
Duur : 42 minuten.
Prijs : 15 € (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "DVD".
Zoals altijd gaat de opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09/355 13 23 of e-mail: k.ritzen@belgacom.net

(Terug naar inhoud)