Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 50 - oktober/november/december 2017

Inhoud
 

bullet

Bedankingsbrief Father Nathan

bullet

Fotoreportage bezoek Father Nathan in september 2017

bullet

Nieuws uit India: opstart Abhaya Home in augustus

bullet

Woordje van onze penningmeester Jenny

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto

Father Nathan bezocht de VBS Sint-Jozef in Lochristi.
Een "selfie" met Father Nathan vinden deze kinderen "keitof".
 Beste peters, meters en sponsors,
bedankingsbrief van Father Nathan


Beste peters, meters en sponsors,

Ik schrijf deze brief om jullie te bedanken voor de warme gastvrijheid en gulheid tijdens mijn verblijf in Lochristi, Brasschaat,
Schoten, Leuven, ...
Ik heb overal een geweldige ontvangst gehad en ik heb er ook lief en leed van mijn mensen en de kinderen in de missies kunnen delen.
Jullie hebben mij verwelkomd met grote belangstelling voor de activiteiten en projecten die gerealiseerd worden met
de steun van Abhaya India vzw.

Dit werd ook goed gepresenteerd met de videofilm van het laatste bezoek van het Abhaya-team aan India en de
PowerPoint-presentatie over het Abhaya Home, inclusief de laatste nieuwe foto’s, op de mooie benefiet-activiteiten rond mijn bezoek.
Met een mooi Accordeon orkestprogramma in Brasschaat en met een gezellige kaas- en wijnavond in Lochristi.
Ik wil ook de parochies bedanken die mij in verschillende kerken de missen lieten mee concelebreren, met omhaling voor
de projecten van Abhaya India.
Dit was in Brasschaat, Lochristi, Hijfte en Oostakker.
Ik wil ook mijn hartelijke dankbaarheid tonen aan iedereen in naam van de kinderen en de missies in Ballari, Harapur, Maski en Sirwar.

Ook een bijzonder woord van waardering en bedanking voor het leidende Abhaya-team met Kathelijne Ritzen, Marc Poppe,
Jenny Janssens en Rudi De Creus voor hun efficiënt werk en coördinatie en samenwerking om van Abhaya India vzw een
vruchtbare, effectieve en succesvolle organisatie te maken.

God zegene u,
Jullie genegen,
Father Nathan

(Terug naar inhoud)


Fotoreportage bezoek Father Nathan in september 2017 en
Abhaya-activiteiten


“Een beeld zegt meer dan duizend woorden” luidt het gezegde.
Vandaar deze fotoreportage met alle hoogtepunten uit het bezoek van Father Nathan.
 

Gezellige ontvangst bij aankomst Father Nathan in Lochristi in gezelschap van Abhaya sponsors.

Father Nathan kwam toe in België op 10 september en op 3 oktober moesten we hem helaas alweer gaan uitwuiven in Zaventem.
Tijdens de drie weken van zijn verblijf heeft hij zoveel mogelijk peters,  meters en sponsors ontmoet, bezocht hij scholen
en deed missen met omhaling ten voordele van Abhaya India.
Alles bij elkaar: een meer dan geslaagd bezoek.
 

Bezoek aan de Vrije Basisschool Sin-Jozef in Lochristi. De kinderen zijn dolenthousiast over het bezoek van Father Nathan.
 

Father Nathan in gesprek met de directeur Ann Moerenhout.

Father Nathan bedankte speciaal de directeur Ann Moerenhout en alle personeel voor hun enorme inzet om een gigantisch
bedrag in te zamelen voor Abhaya India. Want hiervoor is een geweldige inzet nodig van de leerkrachten om de kinderen
voldoende te motiveren en enthousiast te maken voor een dergelijke actie met zulk schitterend resultaat.
De kinderen zelf vonden het uiteraard “keitof” dat Father Nathan uit het verre India hun persoonlijk kwam bedanken
voor hun geweldige prestatie.

Directeur Ann Moerenhout, meester Johan De Bruyne, Father Nathan en Kathelijne.
 

Kerk Brasschaat-centrum: mis met succesvolle omhaling, waarvoor hartelijk dank!
 

Kinderen kwamen na de mis Father Nathan  begroeten en wilden graag met hem op de foto.

Brasschaat: concert met het accordeonensemble Cosy. Een enthousiaste luisteraar maakt foto's tijdens de toespraak
van Kathelijne met Father Nathan.
 

Na het mooie accordeonconcert overhandigt Father Nathan een ruiker bloemen aan de dirigent(e).
 

Op de receptie na het concert hadden de aanwezigen gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met Father Nathan.
 

Hartelijke ontvangst in Brasschaat bij Abhaya-medewerkers en meters van Abhaya-kinderen. Iedereen geniet van dit bezoek!
 

Mis met omhaling in de kerk van Hijfte (Lochristi).
 

De mis in Hijfte werd mooi opgeluisterd door de band Xeado.
 

Een succesvolle kaas- en wijnavond in Lochristi.
Ook Burgemeester Yves Deswaene, Janine Stadeus, Schepen van ontwikkelingssamenwerking en Pastoor Chris Simoens
waren aanwezig. De gemeente Lochristi steunt Abhaya India al sinds 2005 met een jaarlijkse subsidie voor
ontwikkelingssamenwerking.

Father Nathan met Yves Deswaene, burgemeester van Lochristi.
 

En het smaakt blijkbaar!
 

Abhaya-medewerkers aan de bar en nadien voor het opruimen van de zaal ... waarvoor nogmùaals hartelijk bedankt!
 

Na de missen met omhaling in de basiliek van Oostakker-Lourdes kwam plots een Indisch gezin Father Nathan begroeten.
 

Afscheidsfeestje voor Father Nathan in Lochristi, samen met een delegatie van de VBS Sint-Jozef, die ook peters en meters zijn.

(Terug naar inhoud)Opstart Abhaya Home in augustus 2017

Aanvankelijk werd ons al in januari 2017 gemeld dat de kinderen met HIV vanaf 1/06/2017 hun intrek gingen nemen in de gebouwen.
Dus bij de start van het nieuwe schooljaar 2017-2018.
Op basis van deze informatie uit India werd begin juli dit nieuws verspreid in de pers om te laten verschijnen in de bladen
van september 2017.
Bij de aankomst van Father Nathan in september 2017 bleek dat de situatie gewijzigd was, maar dit kon op dat moment niet meer
aangepast worden in de bladen vermits ze al gedrukt waren. We waren in juli bij de opmaak van de artikels nog niet op de hoogte
gebracht van de gewijzigde toestand. Vandaar.

Nu blijkt dat de vloertegels van het Abhaya Home met veel vertraging  geleverd werden, waardoor de kinderen in juni 2017 het
gebouw nog niet konden betrekken. Er moest dus gewacht worden tot de vloeren afgewerkt waren vooraleer met de opstart van
de opvang te kunnen beginnen. Hierdoor vond de effectieve start pas plaats op 10 augustus 2017.

Maar inmiddels worden er nu reeds 30 kinderen opgevangen. Later zullen er nog heel wat kinderen bijkomen.
De totale capaciteit van dit gebouw is berekend op 88 kinderen.
Onze verantwoordelijkheid is nu op de eerste plaats peters en meters vinden voor de nieuwe kinderen met HIV, maar vermits
de zusters het te druk hadden bij de opstart van dit project, wachten we nu nog steeds op biodata van nieuwe kinderen met HIV.
Daarnaast zullen er uiteraard ook nog andere nieuwe kinderen op onze lijst komen.
Van zodra die biodata aangekomen zijn, kunnen we al mensen contacteren die zich reeds kandidaat gesteld hebben in de missen
in Brasschaat, Oostakker, Lochristi en Hijfte. Als er verder nog mensen zijn onder onze lezers die een kind met HIV willen steunen,
kan je ons steeds bereiken via e-mail op k.ritzen@belgacom.net We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

 

Het gebouw is nu mooi afgewerkt met bepleistering en geschilderd.
 

Mooie afwerking van de open binnenruimte. Rechts boven is nog wat verdere afwerking nodig.
 

De eerste bedden zijn geleverd. Er werd gekozen voor stevige maar plaatsbesparende stapelbedden.
 

Dit is het studielokaal. De kinderen gaan naar de lokale school, maar na schooltiojd kunnen ze hier hun lessen leren
en huiswerk maken.


(Terug naar inhoud)


Woordje van onze penningmeester Jenny

Beste Peters en Meters,

Wie iets extra wil geven ter gelegenheid van Kerst/Nieuwjaar voor het kind en/of zijn gezin, kan dit nog steeds doen,
door vóór 1 december over te schrijven, zodanig dat dit nog vóór Kerstmis bij de kinderen toekomt.
Deze kerstbijdragen worden bovendien toegevoegd aan het fiscaal attest dat je in februari 2018 zal ontvangen.


Lopende opdrachten blijven ongewijzigd voor 2017-2018.
Dit blijft dus:
- € 7/maand voor een kind tot en met 11 jaar.
- € 11/maand voor een kind vanaf het kalenderjaar waarin het 12 jaar wordt.
- € 20/maand voor een blind kind, een gehandicapt kind of een HIV/AIDS kind.

Dit zijn nog steeds zeer bescheiden bijdragen om een kind te ondersteunen gedurende een volledig schooljaar.
Deze beperkte bijdragen worden mede mogelijk gemaakt omdat onze projecten volledig gedragen worden door vrijwilligers.

Gegevens bankrekeningnummer Abhaya India vzw

IBAN: BE28 0016 4163 0020
BIC: GEBABEBB


Alvast bedankt in naam van jullie petekinderen in India.
Vriendelijke groeten,

Jenny

(Terug naar inhoud)


 
Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar :
Fr. Arokianathan
Holy Cross Church
584 129 Sirwar
Karnataka
India

 

Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar :
Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Theodore
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV-besmette" petekinderen
schrijven naar :
Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Mericita - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hospet, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)


Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs 20 € (inclusief verzendkosten).

De film op DVD

Bezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Harapur en Maski (het platteland) en ervaar hoe het leven er is.
Beelden ook van de projecten zelf, inclusief Nava Jeevana, waar nu het project loopt voor blinde kinderen
en van de sloppenwijk Saint Mary's Street, waaruit inmiddels ook al een hondertal straatkinderen via Abhaya India
opgevangen worden.
Duur : 42 minuten.
Prijs : 15 € (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "DVD".
Zoals altijd gaat de opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09/355 13 23 of e-mail: k.ritzen@belgacom.net

(Terug naar inhoud)