Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 72 - januari-februari-maart 2024

Inhoud
 

bullet

Vernieuwd bestuur Abhaya India vzw

bullet

Nieuw bouwproject: wasplaats bij Nava Jeevana

bullet

Hindoes en religieuze diversiteit

bullet

Alles is te koop, maar waar?

bullet

Briefwisseling met de kinderen in India

bullet

Varia
 

 
Omslagfoto
 

Foto voorpagina: meisjesschool in Ballari. De kinderen zitten in een grote kring en spelen een of ander balspel.
Zoals je ziet: schooluniformen zijn hier nog gebruikelijk. Ze scheppen een gemeenschapsgevoel en geven
de kinderen extra eigenwaarde.

 


"Toen je geboren werd huilde je, maar de wereld rondom je verheugde zich.
Leef je leven zo dat wanneer je sterft, de wereld om je huilt en jij je verheugt."

( oude Indiase wijsheid)

 


(Terug naar inhoud)


 

Vernieuwd bestuur Abhaya India vzw

“Sinds de oprichting van Abhaya India vzw in 2005 ben ik actief geweest als voorzitter van de vereniging.
Samen met jullie hebben we Abhaya India kunnen uitbouwen tot een bloeiende organisatie.
Om gezondheidsredenen kan ik mij niet langer ten volle inzetten voor mijn taak en in het belang van Abhaya India vzw
wens ik dan ook afstand te doen van mijn functie.
Ik houd eraan iedereen te bedanken voor de prachtige samenwerking gedurende al deze jaren.
Een vernieuwd bestuur zal de continuďteit en de toekomst van Abhaya India vzw verzekeren.
Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Met deze woorden kondigde Kathelijne Ritzen aan dat zij haar mandaat als voorzitter ter beschikking stelde.
Ook onze penningmeester Jenny Janssens had eerder al te kennen gegeven dat ze het wat rustiger aan wilde doen.
De last der jaren, de gezondheid, het begon allemaal wat te zwaar te wegen …

Kathelijne en Jenny waren pioniers van onze vereniging. Samen met Marc Poppe; Rudy De Creus en Annemie Ritzen
hebben zij in mei 2005 de vzw Abaya India opgericht.
 
Hoe dan ook, in het belang van de continuďteit en onze verdere groei moesten we op zoek naar opvolgers:
bekwame mensen met voeling voor onze projecten en de nodige bekwaamheden. Die bovendien bereid zijn
belangeloos hiervoor de nodige tijd vrij te maken (wij zijn per definitie een organisatie van vrijwilligers).
We hebben over dit alles ook uitvoerig overleg gepleegd met Father Nathan, die ons een aantal zeer nuttige adviezen
meegaf.
Het uiteindelijke resultaat is er nu en stellen we jullie graag voor.

Voorzitter: Marc Poppe is vanaf nu de voorzitter. Hij was vanaf het begin secretaris van Abhaya India vzw en zo
doorlopend betrokken bij het dagelijks beleid. Die lijn wordt verder doorgetrokken. Hij bezocht in totaal vijf keer de
projecten in India, een onschatbare ervaring ter plaatse.

Penningmeester
: Bart De Groeve. Als zaakvoerder van een boekhoudkantoor brengt hij alle nodige financiële en
administratieve expertise mee. Bart en zijn echtgenote Brigitte zijn al vele jaren enthousiaste peter en meter van een
aantal Abhaya-kinderen. Ze hebben ook meermaals Father Nathan en de projecten in India bezocht en weten dus
zeer goed hoe onze organisatie werkt.

Secretaris: er werd besloten de functie van secretaris te ontdubbelen en meteen ook een nieuwe inhoud te geven.
De secretarissen staan in voor alles wat te maken heeft met de peterschappen. Dus voor alle vragen op dat vlak
kun je bij hun terecht. Om praktische redenen werd deze taak geografisch verdeeld.

Brigitte Van Lantschoot is zelf sinds vele jaren meter van Abhaya-kinderen. Zij bezocht ook meermaals India,
Father Nathan en onze projecten ter plaatse. Zij was ook altijd al een drijvende kracht bij het organiseren van
Abhaya-evenementen in Brasschaat.
Zij wordt verantwoordelijk voor alle peterschappen in de provincies
Antwerpen, Limburg, Brabant, Luik, Namen en
Luxemburg.


Anne De Wilde is met haar hart een stuk in India. Samen met haar echtgenoot Geert was zij gastvrouw/gastheer
tijdens het bezoek van Father Nathan aan België vorig jaar. Geert zelf bezocht ook meermaals onze projecten
ter plaatse.
Anne is verantwoordelijk voor de p
rovincies Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen en het buitenland.

Zo weet je nu waar je altijd terecht kunt met je vragen.
Op de pagina "Adressen" vind je alle contactgegevens: telefoon, mailadres, …

Tot slot nog dit.

Kathelijne Ritzen en Jenny Janssens verdwijnen dan wel enigszins uit het oog, maar niet uit het hart.
Zij blijven lid van de algemene vergadering. Omwille van hun jarenlange inzet dragen zij vanaf nu de titel
Erevoorzitter en Erepenningmeester.

(Terug naar inhoud)
 

Nieuwe wasplaats bij Nava Jeevana
 

Af en toe krijgen we vanuit India de vraag “of we kunnen helpen” met de realisatie van een of ander project,
bijvoorbeeld de aanleg van een drinkwatervoorziening, sanitair, een of ander bouwwerk, …
Het moet in elk geval samenhangen met het welzijn van de kinderen en hun leefomgeving.
Father Nathan evalueert dat dan en indien door hem goedgekeurd belandt het op ons bord.

Zo was er de vraag vanuit Nava Jeevana in Ballari of we de financiering konden verzorgen voor de bouw
van een wasplaats.

Het Nava Jeevana Rehabilitatiecentrum, opgericht in 1987 door de congregatie van de Zusters van St. Joseph
van Cluny, is een NGO die actief is in het district Ballari. Kinderen met zintuiglijke en lichamelijke beperkingen
uit arme milieus worden hier opgevangen en ondersteund. De organisatie biedt een thuis, onderwijs,
fysiotherapie, medische behandeling en een gezonde omgeving, waar ze met vertrouwen kunnen opgroeien
en hun beste potentieel kunnen bereiken.

Nava Jeevana is een brug voor de kinderen en hun families naar een hogere standaard van gezondheidszorg,
die niet beschikbaar is in de landelijke gebieden waar ze vandaan komen. Het team van Nava Jeevana
gelooft in het belang van het actief promoten van onderwijs, gezondheid en bewustzijn van handicaps,
het aanmoedigen van mensen om lief te hebben en in harmonie te leven, het overstijgen van de verschillen in
kaste, religie, geslacht en handicap, met de hoop op sociale integratie en het opbouwen van een
gemeenschap waar speciaal begaafde kinderen en volwassenen een waardig en gelukkig leven kunnen leiden.

Het is hier dat in samenwerking met Abhaya India later ook een afdeling werd opgericht voor de opvang
van blinde kinderen.

En nu was er dus een wasplaats nodig waar de kinderen hun kleren kunnen wassen, aangepast aan hun
mogelijkheden. Dit past helemaal in het concept van Nava Jeevana: de kinderen stimuleren om hun grenzen
te verleggen, onder het motto “kijk niet naar wat ik niet kan, maar kijk naar wat ik wél kan”.

Het budget viel te behappen, tussen 5.000 en 6.000 euro alles inbegrepen. Het ging dan ook om een
eenvoudige constructie, een gebouwtje, wateraanvoer en -afvoer en enkele wasplekken in de traditionele
Indiase stijl. Intussen staat het gebouw er al. Bijgaand enkele foto’s van het bouwproces.

Voor alle duidelijkheid: alles wat we aan infrastructuurwerken ondernemen staat volledig los van de bijdragen
die peters en meters betalen voor hun petekinderen. Die gaan volledig naar de betrokken kinderen.
Bouw- en aanverwante werken worden volledig gefinancierd door giften en (gemeentelijke) subsidies.

 

Het begin: een sleuf graven voor de afvoer. Let op, dit is ook een stukje werkverschaffing voor mensen die anders
geen inkomen zouden hebben.

 

De buitenmuren staan er al en ook de watertoevoer is al aangelegd.
 

Binnenzicht met de aangelegde wasplekken. Alles eenvoudig maar functioneel.
 

De buitenzijde. Het geheel krijgt nu nog een laag verf en dan zal het er perfect uitzien.

(Terug naar inhoud)

 

India: hindoes en religieuze diversiteit


Stellen dat India het land van de hindoes is, daarmee trappen we een open deur in.
Ongeveer 80% van de Indiase bevolking is hindoe.
Op zich is daar niets mis mee, maar er zit een politiek schaduwrandje aan vast.
Dat heeft alles te maken met de huidige regering van premier Narendra Modi en zijn hindoenationalistische BJP-partij,
de Baratiya Janata Party. Vanuit haar gedachtengoed is de BJP uiteraard geneigd wetten en reglementen
uit te vaardigen die voordelig uitvallen voor de hindoes. Maar zo dreigt India van een land van hindoes af te glijden
naar een hindoestaat.
Een beetje kort door de bocht: wat goed is voor de hindoes is positief (daar halen zij ook hun kiezers) en de rest moet
op zijn minst met enig wantrouwen bekeken worden.

 Hoe zit dat dan met die “rest”. Dat leert ons onderstaande tabel met de verdeling van de religies in India.
 

Hindoe

79,8 %

Islam

14,2 %

Christenen

  2,3 %

Sikhs

  1,7 %

Boeddhisten

  0,7 %

Jains

  0,4 %

Overige/onbekend

  0,9 %

Die tabel vraagt om enige verduidelijking. Het zijn de gegevens uit de volkstelling van 2011, dus best al vrij oud
en mogelijk wat voorbijgestreefd. D
e religieuze demografie kan worden beďnvloed door verschillende factoren, zoals
geboortecijfers, bekeringstrends en migratiepatronen.

India organiseert om de tien jaar een dergelijke volkstelling en de volgende moest in principe in 2021 plaats vinden.
Wegens de coronapandemie werd dat uitgesteld en nu is beslist tot een nieuwe volkstelling in 2024, denkelijk
in de tweede helft van het jaar, in elk geval na de komende verkiezingen in april.

In elk geval is duidelijk dat na de hindoes al de rest minderheden zijn.

Het percentage christenen is volgens andere studies een onderschatting van de werkelijkheid en daar spreekt men
van 4,5% en meer.
Dit zou te maken hebben met de neiging van de ondervraagden om er niet openlijk voor uit te komen.
Zich voordoen als hindoe levert namelijk bepaalde voordelen op. Verder is het woord christenen op zich een
verzamelbegrip voor katholieken, diverse protestantse gezindten, de Church of South India, de Syrische christenen,
enz. De katholieken vormen wel de belangrijkste groep, met een algemeen verspreide structuur en een belangrijke
rol in het onderwijs.

Zoals altijd is het in India niet makkelijk om betrouwbare statistieken te vinden …

De groep “overige” bestaat uit zeer kleine religieuze gemeenschappen. Zo is er bijv. ook al sinds de antieke tijden
een kleine joodse aanwezigheid in India. We bezochten ooit in Kerala een synagoge, die tot onze verbazing verlicht
wordt met Belgische kroonluchters van Val Saint Lambert.

Nog een woordje over de jains en om iets recht te zetten. In Wilrijk (Antwerpen) staat wat in de volksmond heet
“een hindoetempel”.
Dat is niet juist, het is een jaintempel. Met een oppervlakte van 1.000 m2 is het zelfs de grootste jaintempel
ter wereld buiten India. Dat deze tempel in het Antwerpse gebouwd werd hangt uiteraard samen met de aanwezigheid
van een belangrijke jaingemeenschap, die hoofdzakelijk actief is in de diamanthandel.
Als je ooit de kans krijgt om dit prachtige gebouw te bezoeken: zeker doen!

 

De jaintempel in Wilrijk.

Het is intussen duidelijk: het religieuze landschap in India is erg gevarieerd. Over wat de verschillende groepen
van elkaar onderscheidt zou ons hier te ver leiden. Daar moeten we het een andere keer maar eens over hebben.

(Terug naar inhoud)


Alles is te koop, maar waar?

Indiërs zijn geboren handelaars. In elke grote of kleine stad lijkt het erop alsof de helft van de bevolking bezig is
met dingen te verkopen aan de andere helft. Je vindt er honderden, zo niet duizenden winkeltjes. Dat wil zeggen,
winkels in een gebouw. Dat gaat van echte winkels, of wat wij daaronder verstaan, bijvoorbeeld een schoenhandel,
tot kleine hokjes van amper enkele vierkante meter. Ze hebben allemaal een gemeenschappelijk kenmerk:
het interieur is tot de laatste centimeter ordeloos volgestouwd met koopwaar. Het is een raadsel hoe die handelaars
zelf nog hun producten terugvinden.
Daarnaast heb je aan de stoeprand vaak nog een eindeloze rij kleine kraampjes en stalletjes, zeg maar wat meer
geďmproviseerde handel. Letterlijk alles is hier te koop en de verkopers zijn zeer alert en overtuigend.
Als je nog maar een vluchtige blik op hun spullen werpt klinkt het onmiddellijk: “Mooie hemden, sir, voor een spotprijs”,
of wat ze ook denken je te kunnen aansmeren. Soms lopen ze je letterlijk achterna.
Ik herinner me een straathandelaar die me absoluut een “echt” lederen broeksriem wilde verkopen.
“Slechts 400 roepies, sir”. Toen ik duidelijk maakte niet geďnteresseerd te zijn zakte de prijs naar 300, 200 en
ten slotte 100 roepies. Pas na een laatste kordaat neen gaf hij het uiteindelijk op.

Deze wirwar van winkeltjes en zaakjes heeft één groot nadeel. Als je een specifiek artikel nodig hebt is dat zoeken
naar een speld in een hooiberg. Ik wilde eens een blocnote kopen, een alledaags artikel eigenlijk.
We hebben de hele buurt uitgekamd, maar geen notaboekje te vinden. Wel alles wat we net niet nodig hadden:
GSM’s (speciale aanbieding, ca. 25 euro voor een eenvoudig toestel van een bekend merk), computersoftware
(recente programma’s voor een spotprijs, maar vermoedelijk illegale kopieën, waarbij het de vraag is of je ze ooit
aan de praat krijgt op je eigen PC), tonercassettes voor laserprinters (in originele verpakking, maar nauwelijks
goedkoper dan in België - de hoofdactiviteit van dit winkeltje was overigens het hervullen van oude tonercartridges)
en ga zo maar door …

De mensen van ter plaatse weten uiteraard wat ze waar kunnen vinden, maar als vreemdeling kun je zoeken
en blijven zoeken.

Handeltje aan een tempel. Je vindt er offergaven, maar evengoed speelgoed, snuisterijen en zelfs zakjes chips.
 

De anekdote over de broeksriem illustreert dat je nooit een prijs moet aanvaarden, zelfs al lijkt het genoemde bedrag
niet onredelijk. Er is ten eerste de prijs die de handelaar aan een vreemdeling denkt te kunnen vragen en die krijg je
dus te horen (je mag ervan uitgaan dat die prijs hoger ligt dan wat hij aan een Indiër zou vragen).
Ten tweede is er de prijs die hij beslist wil krijgen, dat wil zeggen zijn inkoopprijs plus enige winst. Dat bedrag ken je
dus niet en het is de kunst om uiteindelijk ergens in die buurt uit te komen.
Moeilijk, zeker bij producten waarvan je de juiste waarde niet zonder meer kan inschatten. Het is een gebruikelijk
spel van geven en nemen, met als einddoel dat beide partijen er een tevreden gevoel aan overhouden.
Omdat je weet dat deze mensen het toch al niet gemakkelijk hebben drijf je het uiteraard niet te ver, maar het afdingen
hoort er gewoon bij, het wordt eigenlijk verwacht dat je wat weerwerk geeft.
 
(Wordt vervolgd.)

(Terug naar inhoud)


Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar

Fr. Arokianathan
Vianney Vidyalaya School
Ward 25, Indiranagar
583 104 Ballari
Karnataka
India
 

 


Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar:

Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Elisabeth
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV" petekinderen
schrijven naar :

Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Baselia - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hosapete, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs € 20 (inclusief verzendkosten).

De film op DVDBezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Maski, ... (het platteland) en ervaar hoe de mensen daar leven.
Beelden ook van onze projecten, het dagelijkse leven van de kinderen, ...
Een beklijvend beeld van India, zoals je het nog niet kende.
Taal: ingesproken commentaar in het Nederlands.
Duur : 23 minuten.
Prijs : € 18 (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "Film". Bevestig je bestelling ook met een mailtje naar k.ritzen@belgacom.net
(dan kunnen we je bestelling sneller uitvoeren).
Zoals altijd gaat de volledige opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: k.ritzen@belgacom.net

(Terug naar inhoud)