Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

                   Hoe?

De basiswerking van Abhaya India vzw : financiële adoptie

bullet

Je kan helpen door het peter- of meterschap op te nemen voor een kind.
 

bullet

Voor slechts 11 € per maand  bied je een kind de kans op een behoorlijke toekomst, een uitweg
uit armoede en onwetendheid.
 

bullet

Voor blinde en gehandicapte kinderen en kinderen met HIV, die extra omkadering en verzorging vereisen,
bedraagt de bijdrage 20 € per maand.
 

bullet

Dankzij je bijdrage krijgt het kind behoorlijk onderwijs, voeding, kleding en de nodige medische verzorging.
 

bullet

Je kan altijd naar je petekind schrijven (in het Engels) en je zal jaarlijks zelf ook een briefje en een recente foto
van je petekind ontvangen.
 

bullet

We informeren je over de evolutie van onze projecten met een driemaandelijkse nieuwsbrief en via deze website.
 

bullet

Ook eenmalige giften zijn altijd welkom.
Ze laten toe de leefomstandigheden van de kinderen verder te verbeteren of in crisissituaties noodhulp te verstrekken.
Ook voor structurele hulp aan onze projecten zijn giften meer dan welkom.
 

bullet

Wil je je aanmelden als peter of meter of heb je nog vragen, neem dan telefonisch of via e-mail contact op
(zie pagina "Adressen"). Bij voorbaat dank.


Peterschappen, giften, stortingen :
rekeningnummer: IBAN: BE28 0016 4163 0020 - BIC: GEBABEBB
van Abhaya India vzw - Dorp West 87, bus 103 - 9080 Lochristi.
Voor alle bijdragen van minstens 40 € per kalenderjaar ontvang je automatisch een fiscaal attest.