Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Foto-archief
Adressen
Contactformulier


Verslag bezoek India januari 2007

Door Kathelijne Ritzen

Ballari

Bezoek nieuw project voor blinde kinderen "Sparshodaya" (= kracht van het voelen) in het
r
ehabilitatiecentrum Nava Jeevana (= Nieuw Leven), onder leiding van zuster Esther.

De eerste blinde kinderen van ons nieuwe project Sparshodaya worden al opgevangen in Nava Jeevana.

Nava Jeevana is een rehabilitatiecentrum voor gehandicapte kinderen.
De meesten hebben verlammingen opgelopen ten gevolge van polio.
Men probeert de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten bewegen door middel van hulpstukken die
de verlamde benen ondersteunen. Men handhaaft de leuze ‘leven met wat je wel kan en niet met wat je
niet kan om zo het bestaan van je handicap te vergeten.’

Dankzij de structurele steun van Abhaya is men nu ook begonnen met opvang voor blinde kinderen.
Tijdens ons bezoek werden de eerste vier kinderen hier opgevangen.
Drie kleine kinderen waren blind van bij de geboorte en 1 ouder meisje van 14 jaar werd blind ingevolge
een virusinfectie, die het gezichtsvermogen in de hersenen had aangetast. Ze is blind geworden door gebrek
aan medische verzorging in de sloppenwijk waar ze vandaan komt.
Er werd een blinde leraar aangesteld, die in eerste instantie de kinderen moet leren om zich te oriënteren
met een blindenstok binnen het centrum zelf. Daarna zullen ze braille leren en in een verder stadium zullen ze
leren met de computer werken zodanig dat ze zelfredzaam worden en dus niet meer afhankelijk zijn
van een begeleider.

Vermits de behandeling en opvang van blinde kinderen extra geld kost, is de  bijdrage € 15 per maand,
wat zeker niet onredelijk is.

Eén doofstom kind op de lijst van Abhaya dat hier ook opgevangen wordt, zal de nodige tests en onderzoeken
ondergaan en zal via speciale steun van reeds nieuwe zeer toegewijde peetouders alle medische hulp krijgen.
Men vermoedt dat dit kind niet doof was van bij de geboorte en mits een operatie zou ze misschien opnieuw
kunnen horen. Dit zal onderzocht worden in een gespecialiseerd hospitaal voor doven in Mysore.
De desbetreffende sponsor zal alle informatie rechtstreeks ontvangen via zuster Esther, directrice
van Nava Jeevana.

Met behulp van een eenvoudig toestel kan braille geschreven worden.

Ballari


Bezoek St.-Joseph’s Boys’ High School + opvang voor straatkinderen uit de sloppenwijk van
Saint-Mary’s Street,
onder leiding van Father Arokianathan. 

Via Abhaya gesponsorde kinderen in Bellary, samen met Father Nathan.  

Hier worden reeds 42 straatkinderen uit de sloppenwijk van St-Mary’s Street opgevangen en gesteund.
Ze krijgen er degelijk onderwijs, kleding, hygiënische en medische verzorging en een gebalanceerde
gezonde voeding dankzij de peterschappen via Abhaya.

We brachten een bezoek aan St-Mary’s street, een schrijnende sloppenwijk van de stad Bellary.
De leefomstandigheden zijn er onthutsend. Je stapt hier door een wirwar van kleine steegjes waar
opgehoopt vuil ligt te rotten en te stinken, geen riolering, verwaarloosde krotten enz…..
Dankzij sponsoring van peetouders via Abhaya proberen we zoveel mogelijk straatkinderen hier een kans
te geven om via onderwijs en een gezonde opvang in St.-Joseph’s te ontsnappen aan deze mensonterende
toestanden. Deze sloppenwijk strekt zich uit over een oppervlakte van ongeveer 10.000 m2.  

Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de school werd een indrukwekkende
educatieve tentoonstelling georganiseerd in alle klaslokalen van St.-Joseph’s.

De leerlingen van deze klas hebben onder andere een maquette van de Taj Mahal gebouwd.

We waren de eregasten op de officiële opening. Elke klas behandelde een ander vakgebied, hiervoor
werden zelfs maquettes afkomstig van bedrijven tentoongesteld. In elk klaslokaal stonden een aantal
kinderen opgesteld die uitleg gaven over hun zelfgemaakte klastentoonstelling en in het Engels!
Dit alles onder de deskundige leiding en onvermoeibare inzet van Father Arokianathan.
Naast het runnen van zijn school waar hij dag en nacht werkt en slaapt heeft hij de nodige middelen
verzameld om deze school een ware facelift te geven. De gebouwen werden volledig herschilderd in
Indische stijl. Hierdoor straalt deze school terug kwaliteit en degelijkheid uit.
Gedurende 4 dagen kwamen scholen van heinde en verre deze tentoonstelling bezoeken.

In totaal werd het bezoek op 12.000 kinderen en 5.000 ouders geraamd.
Er was ook een gastenboek waarin we met plezier onze waardering neerpenden voor het schitterende
resultaat dankzij de gezamenlijke inspanningen van zowel directeur Father Arokianathan als alle
leerkrachten en leerlingen.

In deze klas een overzicht van religieuze gebouwen : tempels, synagogen, kerken, ... 

Op de speelplaats werd een gigantische wereldkaart aangelegd.

 

Harapur 

In Harapur brachten we een bezoek aan de missiepost en de omliggende dorpen, onder begeleiding
van Father Arokianathan, die van 1999 tot 2004 de missie in Harapur leidde en er schitterend werk leverde,
waarvoor de mensen hem hier nog steeds zeer dankbaar zijn.
Overal werden we volgens  de Indiase traditie onthaald met bloemenkransen en koekjes.
Kinderen uit deze dorpen van kastelozen worden via peterschappen opgevangen in het internaat,
waar ze een gezonde voeding, kleding en medische verzorging krijgen.
Ze maken gebruik van de omliggende scholen. ’s Morgens en ’s avonds krijgen ze bijscholing op het
internaat van de missie. Het gaat namelijk om kinderen van analfabeten die mede dankzij deze bijscholing
erin slagen om een beroep te leren of een hoger diploma te behalen en zo te ontsnappen aan de
vicieuze cirkel van de armoede.

Jenny, een moeder met haar gesponsord zoontje en Kathelijne aan het
kerkje van Harapur.

Overal in de dorpen komen de mensen toegestroomd als ze weten dat Fr. Nathan eraan komt.

Maski

Alweer ongelooflijk veel pret bij de kinderen in Maski als ze ballonnetjes krijgen.


In Maski werd een feestelijk onthaal met optreden van de kinderen georganiseerd door Father Lourdusamy.
Hier schieten woorden tekort over de vooruitgang van deze missiepost.

In vergelijking met ons bezoek van drie jaar geleden heeft Maski een gedaanteverwisseling ondergaan.
Er werd een degelijke en mooie beschermende muur gebouwd rondom het missieterrein, onder andere
met sponsoring van de basisschool Sint-Jozef te Lochristi. Het bestaande gebouw werd met een eerste
verdieping uitgebreid voor nieuwe klaslokalen voor de nog steeds uitbreidende school.
Dit werd gebouwd met sponsoring uit Vlaanderen. Verder werd voor een meer gezonde omgeving
gezorgd door het terrein te egaliseren en te bedekken met een laag ‘red mud’ tegen het stof.
Er werden overal inheemse bomen aangeplant die schaduw moeten bieden tegen de felle zon.
Kinderen moeten deze bomen en planten dagelijks water geven en leren hierdoor met respect omgaan
met de natuur. Er werd zelfs een kleine speeltuin aangelegd voor kinderen die anders niets hebben
dan zand en stenen om mee te spelen.

In de regio van Maski en Harapur bezochten we Hutti en Naganoor waar ook kinderen via Abhaya
gesteund worden. Telkens gaat het om kinderen die uit extreme armoede komen.
Nieuwe kinderen uit deze omgeving zullen ook op onze lijst komen voor nieuwe peterschappen.

Bezoek aan een dorp. Marc ontvangt een bloemenkrans, sjaal  en bananen.  
Zo arm en toch zo enorm hartelijk en vrijgevig.

Middelbare scholen in Sirwar en Kowtal.

We bezochten de schrijnende omgeving van Sirwar waar mensen in vervuilde plassen zich wassen
en de was doen. Een tiental nieuwe kinderen uit deze omgeving zullen door Abhaya gesponsord worden.

De middelbare school voor meisjes te Sirwar wacht op nieuwe peters en meters om deze kinderen
het nodige onderwijs en degelijke opvang te kunnen geven. Hier gaan ook enkele kinderen naar school
die reeds via Abhaya gesteund worden.

In Kowtal is een reeds goed gestructureerde school waar ook meisjes uit Harapur en Maski middelbare
school lopen en de nodige zorgen krijgen dankzij peterschappen van Abhaya.

Bezoek aan de melaatsenkolonie in Ballari.

Hier wonen gezinnen waarvan familieleden slachtoffer werden van melaatsheid. Voor deze gezinnen werden
door de overheid stenen huisjes gebouwd bestaande uit één vierkante ruimte. Het geheel ziet er zeer
onderkomen en vervuild uit. Binnen deze gemeenschap is er ook een multifunctioneel gebouwtje dat op
instorten staat, vandaar dat het hier momenteel niet mogelijk is om iets op vlak van zelfhulpprogramma’s
of extra medische verzorging te organiseren.

Heel wat westerlingen kwamen hier reeds over de vloer, die steeds beloofden dat ze iets gingen doen,
maar uiteindelijk gebeurde er niets en bleven de melaatsen met hun vervallen krot zitten.
We nemen met Abhaya in overweging om deze multifunctionele ruimte gedeeltelijk herop te bouwen
of te herstellen.

Dankzij het opnieuw functioneren van deze ruimte zou men via het inrichten van informatiedagen deze
gemeenschap kunnen heropvoeden vooral op het vlak van hygiëne, orde en netheid, een zelfhulpgroep
voor vrouwen oprichten, de kinderen naar een degelijke school laten gaan, ondersteund door peterschappen.

Deze melaatsenkolonie valt ook onder de hoede van de zusters van Cluny van het rehabilitatiecentrum
Nava Jeevana.

Besluit

Op plaatselijk advies zullen Maski en Harapur onze werkbasis blijven met daarnaast ook Bellary en dit in
samenwerking met het bisdom Bellary, waar Fr. Marc Gonsalves, de tijdelijke waarnemer is, sedert het
overlijden van de bisschop in november 2006. Men verwacht nog in 2007 de aanstelling van een nieuwe bisschop.

Het volledige bezoek van ons Abhaya team aan onze ontwikkelingsprojecten werd op een onberispelijke
manier georganiseerd door Father Arokianathan, de coördinator voor Abhaya in India.
We hebben zowel een zeer interessant als een leuk en gevarieerd bezoek gehad met veel bijhorende
kinderpret. Tijdens ons bezoek aan de diverse scholen werden overal ballonnetjes en pennen of potloden
uitgedeeld, die we ingezameld hadden voor ons vertrek. Onze schenkers zijn zeer gul geweest.
Er werden ook heel wat mooie schoudertassen uitgedeeld.

Bij ons bezoek aan de dorpen en hutten van de families van onze petekinderen werden we steeds zeer
hartelijk ontvangen op de Indische traditionele manier, met bloemenkransen, met een rode stip op ons voorhoofd,
koekjes en als verfrissing kokosnoten met een rietje.
In heel wat gevallen was het zelfs een leuk en hartelijk weerzien. We hebben overal ook de groeten en beste
wensen voor 2007 van de peetouders overgebracht. Zo kwam onze drukke agenda al weer snel tot een einde
en keerden we met honderden foto’s, nieuw filmmateriaal, nieuwe motiverende ideeën en een schat aan
geestelijke verrijking en nieuwe onderwerpen om over te spreken en te schrijven terug huiswaarts.

"De armen en analfabeten hebben ons levenswijsheid geleerd."