Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Foto-archief
Adressen
Contactformulier


Sujatha is onderwijzeres geworden : de cirkel is rond... Sujatha met Father Nathan.Sujatha kwam uit een straatarm gezin, dat nauwelijks de eindjes aan elkaar kon knopen.
Dankzij een goede ziel uit Vlaanderen kon zij naar school. Ze werkte hard en haalde goede resultaten. Zo kon ze uiteindelijk een diploma van onderwijzeres behalen.
Kort geleden schreef zij een ontroerend mooie brief naar de dame die dit alles heeft mogelijk gemaakt, waaruit een paar uittreksels :
 

...
Uw dochter Sujatha wenst u een zalig Paasfeest. Ik ben blij u deze brief te kunnen zenden via Abhaya (Fr. Nathan).
Ik ben net teruggekeerd uit Bangalore (hoofdplaats van de deelstaat Karnataka ?nvdr), waar ik als onderwijzeres gewerkt heb tot april 2006. Ik ben nu zinnens in het district Raichur te gaan werken. Dit zal me toelaten dichter bij mijn ouders te leven en te helpen in de dorpsscholen, waar maar heel weinig onderwijzers zijn.
?
Heel de familie stelt het goed. Mijn jongere zus volgt een paramedische opleiding in Bellary en mijn broer volgt een technische opleiding in Bangalore ?dankzij uw steun, geld en gebeden. Ik zorg nu voor extra inkomsten voor mijn familie.

IK denk elke dag aan u. Zorg goed voor uw gezondheid. Ik hou zeer veel van u. Doe ook mijn groeten aan Aunty Kathelijne.

Uw liefhebbend kind,

Sujatha.

Uit deze brief spreekt dankbaarheid en dat is mooi. Maar er is meer.
Dit is een perfect voorbeeld van waar het bij duurzame ontwikkelingshulp om draait. Sujatha heeft de kans gekregen om zich te ontplooien. Dit is een proces van vele jaren geweest en nu gaat zij op haar beurt als onderwijzeres talloze kinderen uit haar streek begeleiden op weg naar een betere toekomst, weg uit de uitzichtloze armoede.Tegelijkertijd zorgt ze met haar inkomen voor de verbetering van de levensomstandigheden van haar familie.