Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Vragen/Antwoorden

Vaak gestelde vragen

Inhoud

- Wat betekent "Abhaya"?
-
Hoe worden de projecten gecontroleerd ?
-
Waar zijn de projecten precies gelegen ?
- Welke taal spreken de kinderen ?
-
Is contact met het kind mogelijk ?
-
Kan ik mijn pleegkind cadeautjes sturen ?
-
Word ik op de hoogte gehouden over de projecten ?
-
Kan ik kiezen welk kind ik wil sponsoren ?
-
Hoelang loopt de sponsoring ?
-
Wat als het kind afhaakt ?
-
Kan ik stoppen met mijn adoptie ?
-
Wat is het "bestemmingsfonds"?
-
Hoe worden kinderen "geselecteerd" voor financiŽle adoptie ?
-
Hoe is het onderwijs in India gestructureerd ?
- Hoe zit het met het kastenstelsel ?
-
India : enkele cijfers en wetenswaardigheden
-
Nog meer vragen ? 

bullet

Wat betekent "Abhaya"?
Vrij vertaald betekent "Abhaya" zoiets als "liefdevolle zorg". 
Het is de basisidee achter onze projecten : bekommernis om kansloze kinderen een betere toekomst te bieden door
ontwikkeling, onderwijs, ...

Terug naar inhoud

bullet Hoe worden de projecten gecontroleerd ?
Zoals elke vzw moet ook Abhaya India een nauwkeurige en gedetailleerde boekhouding voeren met alle inkomsten en uitgaven.
Dit is een van de belangrijkste taken van de penningmeester.
Van de bedragen die naar India overgemaakt worden wordt uiteraard ter plaatse eveneens een boekhouding bijgehouden,
die door ons opgevolgd en gecontroleerd wordt. 
Abhaya India vzw is ook erkend door de overheid.
Deze erkenning volgt pas na het doorstaan van een strenge controle door de ministeries van ontwikkelingssamenwerking en financiŽn
en ze moet ook op geregelde tijdstippen hernieuwd worden.
Dankzij deze erkenning kunnen we voor giften van minstens 40 Ä op jaarbasis een fiscaal attest afleveren.
Wanneer nodig gaan leden van onze werkgroep op eigen kosten naar India om ter plaatse de resultaten te bekijken en voor
nieuwe noden een oplossing uit te werken. 

Terug naar inhoud
 
bullet Waar zijn de projecten precies gelegen ?
Alle projecten liggen in het zuidwesten van India, in de deelstaat Karnataka.Elke deelstaat is onderverdeeld in een aantal districten.
Abhaya India is actief in de districten Raichur, Ballari en Koppal.
De gezamnlijke oppervlakte van deze districten bedraagt ca. 80%
van de oppervlakte van BelgiŽ.
Maski, Harapur en Sirwar liggen in het district Raichur.
Ballari ligt in het district Ballari, waarvan het ook de hoofdplaats is.


  

Terug naar inhoud

bullet Welke taal spreken de kinderen ?
In de Indiase grondwet worden 22 talen erkend als officiŽle taal.
De meest verspreide taal, die in grote delen van India gesproken wordt - voornamelijk in het noordelijke deel - is het Hindi,
een taal die haar orsprong vond in het Sanskriet.
In Karnataka en gedeelten van de omliggende deelstaten wordt Kannada gesproken.
Dat is dan ook de moedertaal en de onderwijstaal van onze kinderen.
Daarnaast leren ze vanaf een bepaalde leeftijd ook Engels.
Kannada is voor ons westerlingen aartsmoeilijk. Niet alleen het schriftbeeld is ons totaal vreemd,
maar ook zinsbouw en grammatica zijn niet te vergelijken met de ons bekende talen.
Omgekeerd is Engels leren voor de kinderen ook niet eenvoudig, omdat ze in omgekeerde richting te maken
krijgen met een heel ander alfabet en taalstructuur.


Terug naar inhoud

bullet Is contact met het kind mogelijk ?
Ja, en we willen dit zelfs warm aanbevelen.
Het is een belangrijke morele steun en je doet je petekind een ongelooflijk plezier door eens een briefje, foto
of verjaardagskaartje te sturen.
Schrijf in het Engels, zonodig wordt dat ter plaatse voor het kind vertaald.
Vermeld ook altijd duidelijk de naam en het nummer van het kind.
Vergeet niet op je zending een "prior" sticker voor luchtpost te kleven.
Dan is je zending op 12 tot 14 dagen ter bestemming.
Met de gewone post duurt het makkelijk drie maanden.
In de loop van elk jaar ontvang je zelf ook een kaart met foto van het kind.
Voor de juiste correspondentieadressen: zie pagina "adressen".

Terug naar inhoud

bullet Kan ik mijn pleegkind cadeautjes sturen ?
Het kan en het mag, maar er zijn enkele bedenkingen om rekening mee te houden.
Dank zij je sponsoring krijgt het kind alle basisbehoeften : voeding, kleding, onderwijs, geneeskundige verzorging
en dat is voor een kind met deze achtergrond al heel veel.
Een kleinigheid is natuurlijk altijd leuk, maar denk erom dat de verzendkosten al gauw hoger oplopen dan de prijs van het cadeautje zelf.
Bovendien zijn veel zaken in India stukken goedkoper dan hier.
Het is dan ook misschien beter een extraatje te voorzien bovenop je normale bijdrage.
Daarmee kan ter plaatse iets gekocht worden voor het kind en/of bouwt het geleidelijk aan een spaarpotje op voor later.
Een bijkomend probleem is dat we vastgesteld hebben dat pakjes of dikke enveloppen vaak niet toekomen of ergens onderwxeg
leeggeroofd werden. Dan is het zonde van de moeite en het geld.

Terug naar inhoud

bullet Word ik op de hoogte gehouden over de projecten ?
Als pleegouder of sponsor krijg je automatisch onze driemaandelijkse nieuwsbrief toegezonden met nieuws over de projecten,
over activiteiten die we organiseren en andere nuttige informatie.
Deze nieuwsbrief staat ook on-line op deze website.
Daarnaast brengen we op de website ook actuele berichtgeving : zie pagina "Nieuwste info".

Terug naar inhoud

bullet Kan ik kiezen welk kind ik wil sponsoren ?
Je bepaalt uiteraard zelf of je een jonger kind (lagere school) of een wat ouder kind (middelbare school) of een
gehandicapt kind wil sponsoren.
Er is ook een verschil wat de bijdrage betreft.
Met voorkeur voor een jongen of een meisje wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden,
maar dit is afhankelijk van de beschikbare sponsoringaanvragen vanuit India.

Terug naar inhoud

bullet Hoelang loopt de sponsoring ?
In principe zolang het kind naar school gaat.
Bij een beroepsopleiding is dit wat korter, bij een opleiding hoger onderwijs duurt het langer.
De duur van de studie is afhankelijk van de gekozen studierichting.
Zeer begaafde kinderen kunnen ook met hun peterschap verder studeren en elders hoger of universitair onderwijs volgen.
Als het kind zijn schoolloopbaan heeft beŽindigd stopt de sponsoring en word je hiervan verwittigd.
Je kan dan eventueel een ander kind verder steunen.

Terug naar inhoud

bullet Wat als het kind afhaakt ?
Het kan voorkomen dat een kind voortijdig de school verlaat, bijvoorbeeld omdat de vader in een andere streek werk gevonden heeft
en het gezin daarheen trekt, vaak zonder adres achter te laten.
Het is dan niet mogelijk het kind te blijven helpen.
In zo'n geval word je verwittigd en krijg je de mogelijkheid een ander kind te sponsoren.

Terug naar inhoud

bullet Kan ik stoppen met mijn adoptie ?
Je beslist vrijwillig een kind te helpen en we hopen allemaal dat dit kind blijvend op je kan rekenen.
Er kunnen uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor de sponsoring niet langer mogelijk is.
We trachten dan zo snel mogelijk een nieuwe sponsor te vinden voor dit kind, zodat de continuÔteit van de sponsoring verzekerd blijft.
Zonodig zal het kind tijdelijk geholpen worden via ons bestemmingsfonds.

Terug naar inhoud

bullet Wat is het bestemmingsfonds ?
Je jaarlijkse bijdrage wordt uitsluitend aan het gesponsorde kind besteed.
Daarnaast bestaan er tal van andere noden, die bekostigd worden via giften, activiteiten, enz.
Deze middelen komen in het bestemmingsfonds.
Zo kunnen we inspelen op specifieke behoeften : uitbouw en verbetering van de infrastructuur, herstellingswerken,
maar ook hulp aan het kind of zijn gezin bij een acute noodsituatie, tijdelijke zorg voor kinderen die nog geen sponsor hebben, enz.

Terug naar inhoud

bullet Hoe worden kinderen "geselecteerd" voor financiŽle adoptie ?
We richten ons in principe op kinderen uit de armste gezinnen.
Die hebben de hulp ook het hardste nodig.
Het is ook noodzakelijk dat hun ouders ervan overtuigd zijn dat het zinvol is hun kinderen naar school te sturen,
omdat ze het zo later beter zullen hebben dan zijzelf.
Dit wordt ter plaatse vooraf grondig gescreend.

Terug naar inhoud

bullet Hoe is het onderwijs in India gestructureerd ?
Net als bij ons bestaat er in India schoolplicht.
Die geldt voor het lager onderwijs en het lager middelbaar onderwijs.
Het onderwijssysteem wijkt enigszins af van het onze.
Het lager onderwijs bijv. telt 7 leerjaren in plaats van 6 (1st to 7th grade).
Ook het middelbaar onderwijs kent niet onze 3 x 2 jaar indeling.
Op papier tellen klassen in het lager onderwijs vaak 60 tot 70 leerlingen!
In de praktijk blijft er van die schoolplicht weinig overeind en zien we in de landelijke schooltjes dat amper
de helft van de kinderen echt regelmatig naar school komt.
Jonge kinderen worden door hun ouders vaak thuis gehouden om te helpen (kinderarbeid is een reŽel probleem)
of om op de kleinste broertjes en zusjes te passen als de ouders ergens wat werk gevonden hebben als dagloner of koelie.
De kinderen van onze projecten zijn vaak intern en ook als ze extern zijn wordt er dagelijks toezicht gehouden op hun schoolgaan.
Door hun sociale achtergrond vertrekken deze kinderen doorgaans met een sterke achterstand op hun meer begoede leeftijdsgenootjes.
Dit wordt opgevangen door "tuition", dit is voor- en naschoolse begeleiding, waarbij ze ook andere noodzakelijke vaardigheden aangereikt
krijgen dan in het puur schoolse kader.

Kleuterschool : 2 jaar (geen schoolplicht)
- Anganawadi : 1ste kleuterklas, vanaf 3 of 4 jaar
- Balwadi : 2de kleuterklas, vanaf 4 of 5 jaar
Lagere school : 7 leerjaren
- 1ste tot en met 5de leerjaar : lagere graad
- 6de en 7de leerjaar : hogere graad
Bij het einde van het lager onderwijs moeten alle kinderen een algemeen staatsexamen afleggen.
Middenschool : 3 leerjaren, daarna specialisatie
- 8ste tot en met 10de leerjaar
Bij het einde van het 10de leerjaar moeten alle kinderen nogmaals een staatsexamen afleggen. Dit is bepalend voor hun verdere studieloopbaan.
De beste leerlingen kunnen een opleiding volgen die voorbereidt op hoger onderwijs. De anderen gaan naar een technische of beroepsopleiding.
Voorbereidend hoger onderwijs of PUC (Pre-University Composite education)
- 2 leerjaren : 11de en 12de graad
Technische of beroepsopleiding
- 2 of 3 leerjaren
Hoger onderwijs of universiteit
- minimum 3 studiejaren

Terug naar inhoud

bullet Hoe zit het met het kastenstelsel ?
Het kastenstelsel is een van de meest ondoorgrondelijke aspecten van de Indiase maatschappij.
De oorsprong ervan gaat terug tot ver voor onze tijdrekening.
De overheid heeft de kasten meer dan 50 jaar geleden bij wet afgeschaft, maar in de praktijk en in de geesten van de mensen
blijft deze wet meestal dode letter, zeker in landelijke gebieden.
Het kastensysteem berust op een strikt hiŽrarchische indeling van de mensen in klassen, je zou kunnen spreken van een
sociaal apartheidssysteem. Ieder mens wordt geboren in een bepaalde kaste, die in feite zijn leven bepaalt :
sociale status, beroep, leefregels en gedragscodes, religieuze plichten, huwelijkspartner, enz.
Er zijn vier varna's of hoofdkasten.
Aan de top staan de brahmanen (priesters en intellectuelen).
Dan volgen de kshatriya's (heersers en krijgsheren), vervolgens de vaishya's (kooplui en boeren) en ten slotte
de shudra's (bedienden, landarbeiders, ambachtslui).
Binnen elk van deze hoofdgroepen bestaat nog een ingewikkelde verdere indeling, zodat er in totaal eigenlijk duizenden kasten bestaan.
Aan de onderkant van de samenleving, nog ver beneden de laagste kaste, vinden we de kastelozen, paria's of onaanraakbaren.
Gandhi, die met hun lot begaan was, noemde ze "kinderen van God".
Tegenwoordig gebruikt men de term "dalits" om deze groep aan te duiden (vrij vertaald : onderdrukten).
De kinderen waarover wij ons met onze projecten ontfermen komen hoofdzakelijk uit deze bevolkingsgroep van dalits.
Mede door overheidsmaatregelen - positieve discriminatie - is er al sprake van enige verbetering voor de sociale positie van de dalits,
maar het gaat te langzaam en het is nog veel te weinig.
Het zijn vooral de geesten van de mensen zelf die moeten evolueren.

Terug naar inhoud

bulletIndia : enkele cijfers en wetenswaardigheden
- Totale oppervlakte : 3.287.260 km2 (ca. 107 maal de oppervlakte van BelgiŽ).
- India is een federale republiek, bestaande uit 28 deelstaten en 7 zogenaamde "Union Territories",
die rechtstreeks vanuit het centrale gezag bestuurd worden.
- India telt 3 van de 15 grootste steden ter wereld. Mumbay (Bombay) telt meer dan 18 miljoen inwoners,
maar de helft van de bevolking leeft er in de sloppenwijken. De hoofdstad, New Delhi heeft ruim 16 miljoen inwoners. 
- Er zijn 22 officiŽle talen en een onnoemlijk aantal andere talen en dialecten.
- Bevolking : meer dan 1,4 miljard mensen. De natuurlijke bevolkingsaangroei bedraagt bijna 1,4% per jaar (in BelgiŽ 0,13%).
Elk jaar neemt de Indiase bevolking toe met zowat 1,5 maal de bevolking van BelgiŽ, maar 15,3% van de mensen sterft vůůr de leeftijd van 40 jaar ! 
- De kindersterfte ligt tragisch hoog : bijna 55 per 1000 levend geborenen (in BelgiŽ 4,6). 
- Zowat 1/3 van de bevolking leeft van minder dan 1 $ per dag.
Rekening houdende met de totale bevolking is dit de grootste armoedeconcentratie ter wereld.
- De landbouwsector is de ruggengraat van de samenleving : 2/3 van de bevolking is een kleine boer of landarbeider. 
- Religies : 79,8% Hindoe, 14,2% Moslim, 2,3% Christenen (alle Christelijke godsdiensten samen), 3,70% andere (Boeddisten, Jains, Sikhs, ...).

Terug naar inhoud


bullet Nog meer vragen ?
Misschien heb je nog andere vragen dan degene die hierboven aan bod kwamen.
We zullen ze graag beantwoorden.
Bel of schrijf ons gerust of stuur ons een e-mail (zie pagina "adressen").

Terug naar inhoud