Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 66 - oktober-november-december 2021

Inhoud
 

bullet

Woordje van onze penningmeester Jenny

bullet

Oplossing zending brieven en foto's

bullet

Nieuws via Father Nathan

bullet

Voedselbedeling voor 200 noodlijdende gezinnen

bullet

India: protesterende boeren halen hun slag thuis

bullet

De lelijkste taal in India? Vraag het aan Google!

bullet

Geld in India: de roepie

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto
 

Alle kinderen krijgen gratis mondkapjes dankzij het Abhaya Fonds.
 


Citaat:

"Het beste moment om een boom te planten
was twintig jaar geleden.
Het op één na beste moment is nu."


Oud Chinees spreekwoord, soms ten onrechte toegeschreven aan Confucius

 


(Terug naar inhoud)


Woordje van onze penningmeester Jenny

Beste Peters en Meters,

Elk jaar storten meer en meer peters en meters nog een extraatje voor hun petekinderen ter gelegenheid van
kerst en nieuwjaar. Een mooi gebaar!
Wil je dat doen, stel het niet uit ...

Wij zorgen er samen met Father Nathan voor dat je bijdrage nog vóór Kerstmis bij de kinderen toekomt.
Zo is het voor hun ondanks alle coronamiserie toch nog een mooie kerst.

Deze kerstbijdragen worden bovendien toegevoegd aan het fiscaal attest voor aanslagjaar 2021,
dat je in februari 2022 zal ontvangen.

Elke bijdrage levert je een fiscaal voordeel op van 45%. Er is een wetsvoorstel ingediend om de fiscale
attesten ook voor 2021 recht te geven op 60% belastingvermindering, net als voor 2020, maar daar viel nog
geen beslissing over.

Alle lopende opdrachten voor de kinderen blijven voor het komende jaar ongewijzigd: € 11,00/maand voor
alle kinderen vanaf de kleuterschool tot ze afgestudeerd zijn in technisch of beroepsonderwijs of in het hoger
onderwijs/universiteit, resp. € 20,00/maand voor gehandicapte kinderen, blinde kinderen en kinderen met hiv.
Dit zijn nog steeds zeer bescheiden bijdragen om een kind te ondersteunen gedurende een volledig schooljaar.
Deze beperkte bijdragen worden mede mogelijk gemaakt omdat onze projecten volledig gedragen worden
door vrijwilligers.

Gegevens bankrekeningnummer Abhaya India vzw
IBAN: BE28 0016 4163 0020
BIC: GEBABEBB


Alvast bedankt in naam van jullie petekinderen in India.

Vriendelijke groeten,
Jenny

(Terug naar inhoud)

 

Geen normale zending foto’s/brieven van dit schooljaar mogelijk
wegens corona, maar nu wel via e-mail


De coronamaatregelen in India leggen tal van beperkingen op. Zo zijn ook de scholen maar gedeeltelijk open.
Voor de jaarlijkse toezending van brieven en foto’s heeft Father Nathan dan ook een noodoplossing moeten bedenken.
Hij zal voor zover mogelijk is foto’s maken en ze daarna via e-mail doorsturen naar Abhaya India in België.
Daarnaast zal hij via telefonisch contact met de kinderen zelf de brieven opstellen en ze ook via e-mail bezorgen aan
het Abhaya-bestuur. Wij zullen ze dan op onze beurt doormailen naar al onze peters en meters.
Voor wie geen e-mailadres heeft zullen we de documenten afdrukken en via de post opsturen.

Ook nogmaals een hartelijke bedanking voor de sponsors en peetouders die een extra bijdrage gestort
hebben voor het Abhaya- fonds. Hierdoor hebben we ruim 200 arme families van voedsel kunnen voorzien.


(Terug naar inhoud)


Nieuws via Father Nathan


Dit is om jullie te informeren dat we dankzij het Abhaya-fonds graan, rijst en bakolie hebben kunnen bezorgen aan 200
arme gezinnen in Lappagal, ongeveer 18 km van Ballari.
Dit is een dorp met een bevolking van 600 gezinnen, die zwaar getroffen werden tijdens de Covid 19-pandemie.
Naar schatting zouden daar 74 personen overleden zijn door het virus.
Dus moest het hele dorp in isolatie blijven en konden de mensen daardoor aan geen inkomsten en ook aan geen voedsel
geraken.
Vermits de Cluny-zusters van Nava Jeevana in contact bleven met lokale vrouwelijke hulporganisaties konden ze zo deze
arme families verder helpen, met de steun van het Abhaya-fonds.
Al deze helpers konden zakken met goede granen uitdelen, rekening houdend met de coronaregels.
De mensen die we zo konden helpen zijn ons en jullie ontzettend dankbaar.

(Terug naar inhoud)


Voedselbedeling voor 200 noodlijdende gezinnen

Tweehonderd honger lijdende gezinnen van voedsel voorzien, het is een serieuze uitdaging, alleen al op logistiek vlak.
Dat is het minste wat je kan zeggen. Maar, zoals je hoger al kon lezen, dankzij een intensieve samenwerking werd het
toch mogelijk.

Voor een goed begrip van het voorafgaande: Nava Jeevana is de plaats waar onder andere onze blinde kinderen
opgevangen worden en onderwijs krijgen. We kennen deze zusters dan ook zeer goed en hebben er al jarenlang een
uitstekende samenwerking mee.

Naar onze maatstaven kost een zak rijst niet veel, maar voor een gezin zonder enige bron van inkomsten betekent het
de basisvoeding voor meerdere weken. Dan moet je niet twijfelen natuurlijk, maar doen.

Een geluk bij een ongeluk: om de rijst en andere granen en bakolie ter plaatse te krijgen kon een schoolbus gebruikt
worden, die wegens de sluiting van de scholen ingevolge de coronamaatregelen toch tijdelijk aan de kant gezet was.
Father Nathan stuurde ons een hele reeks foto’s van de hele operatie, waarvan hierna een selectie.
 

Een volgestouwde schoolbus met rijst, granen, bakolie, ...
 

De "voedselbus" is aangekomen.
 

De vrouwen wachten geduldig tot het hun beurt is.
 

Ook Father Nathan helpt mee met de voedselbedeling.
 

Voor elk gezin is er een voedselpakket.
 


 

Terug naar huis. Er is opnieuw eten voor de komende weken.
 


(Terug naar inhoud)


India: protesterende boeren halen hun slag thuis

In onze Nieuwsbrief 63 hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het boerenprotest in India.
De oorzaak hiervan was een serie landbouwwetten die de regering van premier Modi vorig jaar uitvaardigde.
Vooral de kleine landbouwers zagen hiermee hun toekomst in gevaar. Ondanks herhaalde pogingen tot dialoog en
een aantal doden onder de boeren bleven ze doorgaan met hun actie.
Met succes, want zopas heeft Modi aangekondigd dat de omstreden landbouwwetten zullen ingetrokken worden.

In de regio waar het boerenprotest het hevigste was worden binnenkort regionale verkiezingen gehouden en daar ligt d
e BJP, de partij van Modi, zwaar onder vuur. Dat zal zeker meegespeeld hebben bij de beslissing om de wetten terug
te draaien.

Intussen hebben de boeren wel deze veldslag gewonnen, maar de toekomst zal uitwijzen of ze ook de oorlog
gewonnen hebben.
 

Nadat er doden gevallen waren kwamen ook de boerinnen op straat.

(Terug naar inhoud)


De lelijkste taal in India? Vraag het aan Google

Op het internet zoeken de mensen de gekste dingen op. Iemand moet eerder dit jaar voor de grap in Google eens
ingetypt hebben “Wat is de lelijkste taal in India”.
Antwoord: “Kannada” (dat is de taal die gesproken wordt in de deelstaat Karnataka, waar onze projecten gevestigd zijn).

Zoiets gaat via de sociale media meteen viraal natuurlijk, met als gevolg een stroom van protest van de Kannadigas,
zoals de Kannada sprekende bevolking genoemd wordt. Zelfs de overheid ging zich ermee bemoeien en Google kreeg
zelfs al gauw een officiële klacht aan de broek.
Google probeerde nog om zich eruit te praten met “we werken continu aan het verbeteren van onze algoritmen, maar
toch kan het gebeuren dat een zoekopdracht niet het gewenste resultaat oplevert”.
De foutieve link werd alvast verwijderd en er kwamen uiteindelijk ook officiële excuses.
Einde goed, al goed dus en … zoals altijd: “’t is de schuld van de computer”.


(Terug naar inhoud)

Geld in India: de roepie

De oorsprong van de roepie gaat terug tot de 4e eeuw voor Christus. India was één van de eerste landen waar munten
als wettig betaalmiddel erkend werden. Zodoende behoort deze munt tot de oudste betaalmiddelen ter wereld.
Duizenden jaren lang werd de roepie gebaseerd op zilveren munten. De naam is afgeleid van 'rupya', een woord uit het
Sanskriet dat zoveel als 'gesmeed zilver' betekent.
Ook tijdens de Britse kolonisatie was de roepie het officiële betaalmiddel, maar munten en bankbiljetten droegen dan wel
de beeltenis van de Britse vorst.

Vanaf 1947 werd de roepie de officiële munteenheid van de nieuwe staat India.
De internationale afkorting voor de Indiase roepie is INR.
In India zelf gebruikte men aanvankelijk Rs, maar in 2009 vaardigde de Indiase overheid een wedstrijd uit om een eigen
valutateken te ontwerpen, net zoals wij het euroteken (€), het dollarteken ($) of het pond sterling teken (£) kennen.
Men wilde een neutraal teken dat ‘een weerspiegeling moest zijn van de Indiase cultuur en de verschillende etniciteiten
in het land’ (₨ is immers Latijns schrift).
 Uit 3331 inzendingen koos men uiteindelijk voor het huidige symbool. Het teken is een ligatuur (mix) van de Latijnse 'R'
(zonder verticaal streepje) en de
(Ra) uit het Indiase Devanagarischrift (Hindi).
 

Symbool van de Indiase roepie.

De INR-EUR wisselkoers in perspectief

De Indiase roepie is vanwege de koloniale relatie met Groot-Brittannië een groot deel van de geschiedenis gekoppeld
geweest aan het Britse pond.
Nadat India in 1947 onafhankelijk werd nam de munt snel in waarde af. Zo betaalde men in 1947 nog 13 roepies per pond,
in 2015 kostte dit maar liefst 98 roepies.

Ten opzichte van de euro heeft de wisselkoers in de loop van de jaren nogal wat geschommeld.
In 2010 werd de laagste koers opgetekend, ongeveer 56 roepies voor een euro.
De hoogste koers werd genoteerd in 2013: 92 roepies per euro.
In 2020 alleen al schommelde de koers tussen 77,3 en 88,64 roepies/euro.
Eind 2021 bedraagt de koers 87,3 roepies/euro. Anders gezegd, 1 roepie is ongeveer 1,1 eurocent (0,011 €).
Let wel, dit zijn de officiële koersgegevens, afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB).
In de praktijk krijg je bij het omwisselen natuurlijk een beduidend minder gunstige koers.

 

Evolutie van de koers van de Indiase roepie t.o.v. de euro.


De Indiase roepie is onderverdeeld in 100 paese, met als kleinste munt 50 paese, maar die zal je in de praktijk
nauwelijks nog aantreffen. De waarde ervan is zo gering dat ze geen praktisch nut meer heeft.
Vergelijk het met onze koperen muntjes van één en twee cent. Die wil ook niemand nog. Verder zijn er munten van
1, 2, 5, 10 en 20 roepies.
Indiase bankbiljetten dragen allemaal de afbeelding van Mahatma Gandhi, voor de Indiërs nog altijd
de ‘vader des vaderlands’.
De meest recente serie bestaat uit de volgende bankbiljetten: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 en ₹2.000.

Merk op dat in dit rijtje geen biljet van 1.000 roepies voorkomt.
De Indiase regering verklaarde op 8 november 2016 de biljetten van 500 en 1000 roepie zonder voorafgaande
waarschuwing ongeldig als wettig betaalmiddel. Het was een ongeziene maatregel, die voor heel wat problemen en
ongewenste neveneffecten zorgde. De premier deed dit naar eigen zeggen om belastingontwijking, corruptie,
criminaliteit en valsmunterij tegen te gaan.
De oude biljetten konden tot 31 december 2016 bij de banken worden omgewisseld voor nieuwe biljetten van 500 en
2.000 roepie. De omwisselingstransacties werden dan wel geregistreerd en doorgegeven aan de belastingdienst.

 

Bankbiljet van 50 roepies.

(Terug naar inhoud)


Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar

Fr. Arokianathan
Vianney Vidyalaya School
Ward 25, Indiranagar
583 104 Ballari
Karnataka
India
 

 


Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar:

Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Elisabeth
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV" petekinderen
schrijven naar :

Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Baselia - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hosapete, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs € 20 (inclusief verzendkosten).

De film op DVDBezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Maski, ... (het platteland) en ervaar hoe de mensen daar leven.
Beelden ook van onze projecten, het dagelijkse leven van de kinderen, ...
Een beklijvend beeld van India, zoals je het nog niet kende.
Taal: ingesproken commentaar in het Nederlands.
Duur : 23 minuten.
Prijs : € 18 (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "Film". Bevestig je bestelling ook met een mailtje naar [email protected].net
(dan kunnen we je bestelling sneller uitvoeren).
Zoals altijd gaat de volledige opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)