Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 53 - juli/augustus/september 2018

Inhoud
 

bullet

Komende activiteit van Abhaya India:
Abhaya India met GROS Brasschaat op de Dorpsdag, zondag 2 september 2018

bullet

Verslag Father Nathan:  werking en resultaten afgestudeerden + overzicht
laatste 3 schooljaren (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018)

bullet

Resultaat deelname met GROS-Lochristi aan Baloise Belgium Tour met Cava bar,
ten voordele van de GROS-projecten

bullet

Resultaat deelname aan de ECO-EXPO met GROS-Lochristi

bullet

GDPR - AVG Privacy Verklaring

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto:

Twee broertjes eten hun maaltijd: eenvoudig, maar toch voedzaam.
Rijst, met groenten erin verwerkt en de gebruikelijke pikante saus.
Als drank een beker melk.

 Eerstvolgende activiteit: Abhaya India op de Dorpsdag met
GROS Brasschaat, zondag 2 september 2018


Begin september is het alweer Dorpsdag in Brasschaat.
Zoals steeds heeft de Brasschaatse GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) daar dan een
grote stand waar de diverse ontwikkelingsprojecten zich voorstellen.
Deze keer zelfs met een projectie/presentatie over de werking van alle ontwikkelingsprojecten gesteund door de
gemeente Brasschaat.
Ook Abhaya India zal weer van de partij zijn.
De stand zal zich bevinden op de Bredabaan, ter hoogte van de Door Verstraetelei.
We zullen er opnieuw aanwezig zijn met Abhaya-medewerkers.
Iedereen is er uiteraard hartelijk welkom !

 

Foto van een vorige Dorpsdag.

(Terug naar inhoud)Verslag Father Nathan: werking en resultaten, afgestudeerden en
overzicht laatste 3 schooljaren (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018


Door Fr. Nathan, Coördinator Abhaya in India

Inleiding

We willen jullie graag een verslag presenteren over de activiteiten en resultaten van onze werking in het kader van
Abhaya India vzw in de laatste 3 schooljaren. Gesitueerd in het Bisdom Ballari (India) met in het bijzonder de missies
in Ballari, Harapur en Maski.

1. In het kader van onderwijs
Onderwijs enkel gericht op kinderen uit zeer arme en behoeftige gezinnen van het platteland, die gemarginaliseerd zijn.
Het Abhaya sponsoringprogramma identificeert ook kinderen in weeshuizen, éénoudergezinnen of gezinnen uit
sloppenwijken, die extreem arm zijn en daardoor hun kinderen niet naar school kunnen laten gaan.
Het gebied waar Abhaya India actief is en dat onder het bisdom Ballari valt, is geëvolueerd doorheen 3 districten:
Ballari, Raichur en Koppala.

  Missie Ballari, Missie Harapur, Missie Maski, Missie Sirwar, Nava Jeevana met Abhaya blindenproject Sparshodaya
in Ballari en het Abhaya Home met HIV-project voor kinderen besmet met HIV.
De missies in Ballari, Harapur, Maski omvatten ook talloze steunpunten in omliggende dorpen in de districten Ballari,
Raichur en Koppala.

  Overzicht van alle gesponsorde kinderen in de laatste jaren met blindenproject Sparshodaya en HIV-project
Abhaya Home inbegrepen.

A.  Aantal gesponsorde Abhaya kinderen in het totaal van het missiegebied:
●  In 2015 werden 247 kinderen gesponsord en opgevolgd voor onderwijs
●  In 2016 werden 237 kinderen gesponsord en opgevolgd voor onderwijs
●  In 2017 werden 230 kinderen gesponsord en opgevolgd voor onderwijs
●  In 2018 worden 245 kinderen gesponsord en opgevolgd voor onderwijs

Bijkomend werden nog heel wat kinderen gesponsord via het Abhaya-fonds, die aanvankelijk nog niet op de lijst stonden
en er pas later aan toegevoegd werden.
In totaal komen we dus jaarlijks aan een hoger aantal effectief gesteunde kinderen.

B.  Voor alle duidelijkheid: alle jongens en meisjes uit extreem arme gezinnen worden ondersteund, ongeacht hun religie,
kaste of overtuiging.
Abhaya India besteedt ook speciale aandacht aan de opname van meisjes in de projecten.
De meeste van onze kinderen zijn zeer gemotiveerd omwille van de kans die ze krijgen in het onderwijs en doen dus
heel erg hun best om een diploma te behalen.
Daarnaast geven we aan de kinderen ook de kans om hun andere talenten te ontwikkelen zoals dans en beeldende kunst.
We hebben ook leerlingen die zich ontwikkelen in allerlei sportactiviteiten en competitiespelen.
Zo hebben we heel wat leerlingen die prijzen gewonnen hebben in diverse sportactiviteiten.

C.  Nu volgt een overzicht van de afgestudeerden in de afgelopen jaren en de bereikte resultaten over de laatste drie
schooljaren: 2015-2016 en 2016-2017 en 2017-2018 (elk schooljaar begint op 1 juni en eindigt op 31 maart).
Al deze afgestudeerde studenten hebben direct ergens werk gevonden met een goed betaald loon.
Ze hebben dus mooie toekomstperspectieven voor zichzelf en hun toekomstige gezinnen. 
 

Afstudeerrichting

Maart 2016

Maart 2017

Maart 2018

Totaal

Beroepsopleidingen: elektriciens + loodgieters + timmerman

3

4

4

11

Leraars middelbaar onderwijs

2

2

3

7

Docenten hoger onderwijs

-

-

2

2

Opleiding administratie in advocatuur

1

1

-

2

Master Business Management

-

-

1

1

Master Business Administration

-

-

1

1

Computer training

1

2

2

5

Industrial training

1

1

1

3

Professionele Verpleegster

-

-

1

1

Assistent-verpleegsters

5

5

-

10

Bachelor Economie

-

-

1

1

Deeltijdsonderwijs(vakopleiding)+ vaardigheidsopleiding in bedrijven.

2

3

-

5

Technieker mechanica + vaardigheidsopleiding in een bedrijf

-

-

2

2

Totaal

15

19

18

51

Bijkomende informatie:
Hieronder toevoeging Abhaya kinderen met studiebeurs of met steun via een klooster of seminarie en die dus verder geen
ondersteuning meer nodig hebben via een peterschap.
Peters of meters van deze kinderen werden hiervan direct op de hoogte gebracht en steunen nu een ander kansarm
kind in de plaats.
 

 

Maart 2016

Maart 2017

Maart 2018

Totaal

Doen verder met een studiebeurs van de staat omdat ze bewezen hebben dat ze goede studenten zijn

1 + 3 blinde kinderen

1 + 1 doof kind

2

8

Ingetreden in seminarie of klooster en kunnen verder studeren op kosten van het klooster/seminarie

1

1

4

6

Totaal

5

3

6

14


2.  Motivatieprogramma’s


A. Seminaries & zomerkampen


Niettegenstaande de wetenschappelijke vooruitgang in de wereld is de plattelandsbevolking blijven steken in allerlei
blind bijgeloof en ongewenste gevolgen in het kader van hun tradities en gebruiken.
Daarom organiseert Abhaya seminaries voor leerlingen en hun ouders om hen bewust te maken dat onderwijs
de enige sleutel is om uit de armoede te geraken.
Elk jaar tijdens de zomervakantie (= april en mei) verzamelen de ouders en leerlingen of studenten dan voor
motivatie en bewustmakingsprogramma’s in 3 verschillende missies.
Hiervoor worden specialisten in verschillende werkdomeinen uitgenodigd met aparte lezingen voor de ouders
en de kinderen. 
Onderwerpen zijn o.m. richtlijnen over Gezondheidszorg, Persoonlijke ontwikkeling, Opvoeding van kinderen,
Sociale vaardigheden.
Dit wordt bijgebracht aan de ouders en de kinderen via gesprekken, audiovisuele voorstellingen en groepsgesprekken.

B. Opvoedkundige uitstappen


Abhaya India organiseert ook excursies en picknicks tijdens de half-trimestriële vakantie elk jaar in oktober.
Zo bezochten de kinderen historische plekken zoals Badami & Pattadakal, Hyderabad, Hampi en bezochten als
ontspanning een waterpark.


3. Infrastructuur via Abhaya India

Naast de ondersteuning van degelijk onderwijs voor kinderen in de missies heeft Abhaya India ook structurele
ondersteuning gegeven voor heel wat faciliteiten in Ballari, Maski, Harapur en Sirwar.

De grootste uitdaging die Abhaya India aanging in de laatste 4 jaar was het realiseren van een enorm bouwproject:
het Abhaya Home voor opvang van kinderen besmet met HIV
, gesitueerd in Hosapete in de buurt van de
Tungabhadra Dam.
Dit is een mooie en grote faciliteit geworden om HIV-kinderen een thuisopvang met medische opvolging en degelijk
onderwijs te geven.
Dit gebouw bestaat uit 2 grote slaapzalen (1 voor jongens en 1 voor meisjes), studieruimte, opslagruimte, eetzaal en
een multi-functionele ruimte, kantoorruimte, een afzonderingsslaapkamer in geval van ziekte, een kamer voor verplegend
personeel en een keuken met aanpalende bergruimte.
Abhaya India heeft ook gezorgd voor alle meubilair zoals stapelbedden, matrassen, schoolbanken, kookgerief,
koelkast en een computer voor de zusters-verpleegsters.

Andere gerealiseerde faciliteiten via Abhaya India

1. Voor de kinderen in Sirwar: toegang tot drinkbaar water via een nieuwe waterfaciliteit.

2. Bouw van een multifunctionele ruimte om in de schaduw te kunnen eten, of als studieruimte of ontspanningsruimte te
gebruiken voor de kinderen van de  Holy Cross School in Sirwar.

3. Restauratie speeltuigen in Maski zodat de kinderen opnieuw veilig gebruik kunnen maken van dit speelplein dat
verbonden is aan de school.

4. Waterfaciliteit gebouwd in Harapur voor drinkwater en wasplaats voor de kinderen van het internaat met school in Harapur,

5. Restauratie en afwerking van enkele huizen van arme gezinnen dankzij de hulp van Abhaya in de laatste 3 jaren.  

6. Constructie "Teacher's Quarters" (onderkomen voor leerkrachten) in de Holy Cross School in Sirwar (nog in opbouw)
om accommodatie te voorzien voor leerkrachten die van zeer ver naar Sirwar moeten komen via zeer slechte wegen en die
afhaken als ze niet kunnen blijven overnachten.
Accommodatie voor deze leerkrachten is dus noodzakelijk om degelijk onderwijs te kunnen verzekeren voor de kinderen.

4. Verschillende vormen van steun door Abhaya India


a) Medische steun:
regelmatig moeten kinderen medisch behandeld worden met steun van Abhaya India.
In geval van ernstige ziekte worden dure chirurgische ingrepen en behandelingen betaald omdat de medische kosten en
rekeningen voor arme families onbetaalbaar zijn.
Dan worden ze naargelang het geval volledig of gedeeltelijk ondersteund door Abhaya. 

b) Gezinssteun
: Abhaya India schenkt ook extra steun aan gezinnen van petekinderen met extra steun van de peter of meter
voor dit kind en zijn gezin. Deze steun is van cruciaal belang en zeer welkom in geval van nood.

c) Giften en individuele giften
: extra giften geschonken door de peter of meter voor de verjaardag of Kerstmis & Nieuwjaar
worden gebruikt voor een passend geschenk voor het kind (meestal nieuwe kledij).

d) Spaarboekjes
: veel kinderen hebben een individuele spaarrekening op de bank waarop de giften bewaard worden.

5. Dankbaarheid

In naam van alle Abhaya India kinderen willen we onze hartelijke dankbaarheid betuigen aan alle peters en meters en schenkers
voor hun gulheid en de inzet van verschillende scholen in België met in het bijzonder de school VBS St.-Jozef van Lochristi.
We willen ook nog in het bijzonder vermelden dat we zeer dankbaar zijn voor de goede coördinatie van Abhaya India in België,
met Kathelijne Ritzen, Marc Poppe, Jenny Janssens en Rudy De Creus.
We bedanken ook allen die ons direct of indirect steunen.


God zegene al hun inspanningen en goede wil.
Fr. Nathan
Coördinator Abhaya India

 


Doordenkertje: Arabisch spreekwoord

"Wie iets wil ondernemen vindt hiertoe het middel,
wie niets wil doen vindt een uitvlucht"


Dit ter attentie van allen die zeggen dat ontwikkelingshulp niet baat,
dat het een druppel is op een hete plaat, enz.
 

(Terug naar inhoud)


Abhaya deelname samen met GROS Lochristi aan de cava-bar
bij de start van de Baloise Tour in Lochristi op 24 mei


Naar aanleiding van deze start wordt er een grote tent opgesteld waarbij de mensen kunnen inschrijven voor een ontbijt.
De opbrengst van deze actie gaat naar goede doelen. De toewijzing voor het goede doel ging opnieuw naar de
erkende ontwikkelingsprojecten van GROS-Lochristi (GROS = Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamanwerking).

Zoals steeds ook nu een gigantische opkomst, zowel voor het ontbijt als uiteraard voor het meemaken van de start
van de wielerkoers.
De Cava-bar werd bemand door vertegenwoordigers van alle GROS-projecten.
Vanwege het zonnige weer hadden we een bar binnen en een bar buiten de tent opgesteld.
Hierdoor werden er in totaal 117 flessen Cava verkocht.
De opbrengst wordt verdeeld onder de 9 deelnemende GROS-projecten.
Daarnaast ook nog de opbrengst € 2,00 per ontbijt van ongeveer 500 ontbijten, die ook zal verdeeld worden onder de
GROS-projecten.
 

Cava-bar buiten de grote tent. In het midden Janine Stadeus, Schepen van Ontwikkelingssamenwerking in
Lochristi. Iedereen in een rode GROS-t-shirt.
 

Alternarief: cava-bar binnen in de tent, maar het zonnige weer lokte meer volk naar de buiten-variant.
 

Er was een enorme stroom wielerfans op de been, die graag een glaasje cava bestelden.

(Terug naar inhoud)Abhaya India deelname aan de ECO-EXPO in Lochristi op 9 en 10 juni,
samen met de GROSTijdens het weekend van 9 en 10 juni vond in Lochristi andermaal de ECO-EXPO plaats, een tweedaagse beurs
die een forum biedt aan organisaties en bedrijven die actief zijn op het vlak van duurzaamheid en milieu.
Net als de vorige keren waren we ook nu weer aanwezig met een groepsstand van de plaatselijke GROS,
waar ook Abhaya India deel van uitmaakt (GROS = (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-Samenwerking).

Er zijn een aantal duidelijke raakvlakken tussen ecologie/duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, vandaar dat
onze aanwezigheid op deze beurs zeker zinvol is.
Aan onze GROS-tent konden de bezoekers uitvoerig kennismaken met alle projecten en initiatieven die in Lochristi rond
ontwikkelingssamenwerking actief zijn.
Ook voor Abhaya India was het een goede gelegenheid om nieuw contacten te leggen en informatie te geven.
Aan de stand van de GROS werden na een kinderrondleiding langs de fotopanelen van de GROS-projecten aan onze
stand ook doosjes kleurpotloodjes met GROS-logo uitgedeeld aan de kinderen om hen mee bewust te maken van de
noodzaak van ontwikkelingssamenwerking in de wereld.
 

Heel wat ouders en kinderen kregen een rondleiding met info over de verschillende projecten + situering op de
wereldkaart.
 

Rondleiding langs de fotopanelen van de verschillende projecten, ook aangepast voor kinderen.
 

Bezoekers komen infomatie vragen aan de GROS-tent.

(Terug naar inhoud)


Abhaya India vzw en je privacy

Abhaya India vzw hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en je privacy.
Sinds de oprichting van onze organisatie gaan wij per definitie zorgvuldig om met je gegevens.
Nu dus ook in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke gegevens verwerken we en waarom?

Bij het inschrijven voor een peter- of meterschap of sponsoring heb je ons een aantal persoonsgebonden gegevens
toevertrouwd, die nu eenmaal noodzakelijk zijn in functie van dit doel: naam en adresinformatie, aanspreektitel,
telefoon- en/of GSM-nummer, e-mailadres.
Vanwege gedane betalingen hoort daar ook uw bankrekeningnummer bij.
Voor bedrijven ook het BTW-nummer.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de contacten tussen Abhaya India vzw en jij zelf, het door ons opvolgen
van betalingen en onze verplichtingen t.a.v. de overheid (bijvoorbeeld de jaarlijkse opgave van de fiscale attesten
aan de FOD Financiën).
Wij verzamelen geen andere persoonsgebonden gegevens dan deze die voor het doel noodzakelijk zijn.
Onze website http://www.abhaya.be verzamelt geen persoonsgebonden gegevens.

Wat gebeurt er met je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in een database op de computers van Abhaya India vzw
(dus niet in the cloud of op externe servers).
Deze gegevens zijn slechts voor een beperkt aantal Abhaya-medewerkers toegankelijk, ten behoeve van de
boekhouding en de administratie en zij zijn gebonden tot geheimhouding en het in stand houden van de
beveiligingsketen van deze data.
Beveiliging van de gegevens is voor ons van het hoogste belang.
Onze computersystemen zijn doeltreffend beschermd tegen ongeoorloofde toegang, om elke kans op
datalekken te voorkomen.
Je gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij waar dit wettelijk verplicht en toegestaan is,
met name tegenover de overheid.
Je gegevens worden bijgehouden zolang dit relevant is voor het beoogde doel of op grond van de wetgeving
vereist is en worden daarna gewist.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt altijd recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvangen hebben.
Voor eventuele vragen of klachten mag je altijd contact met ons opnemen.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacybescherming.

Voor alle vragen kun je altijd contact opnemen met Abhaya India vzw, Dorp-West 87, bus 103, 9080 Lochristi –
tel: 0473 42 36  95 – mail: [email protected]


(Terug naar inhoud)

 
Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar :
Fr. Arokianathan
Holy Cross Church
584 129 Sirwar
Karnataka
India

 

Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar :
Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Lucian
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV-besmette" petekinderen
schrijven naar :
Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Mericita - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hospet, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)


Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs 20 € (inclusief verzendkosten).

De film op DVD

Bezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Harapur en Maski (het platteland) en ervaar hoe het leven er is.
Beelden ook van de projecten zelf, inclusief Nava Jeevana, waar nu het project loopt voor blinde kinderen
en van de sloppenwijk Saint Mary's Street, waaruit inmiddels ook al een hondertal straatkinderen via Abhaya India
opgevangen worden.
Duur : 42 minuten.
Prijs : 15 € (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "DVD".
Zoals altijd gaat de opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)