Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 52 - april/mei/juni 2018

Inhoud
 

bullet

Komende activiteiten van Abhaya India:
- deelname met GROS Lochristi aan de Baloise Belgium Tout, met cava-bar
ten voordele van de GROS-projecten, op donderdag 24 mei 2018
- deelname aan de ECO EXPO, met GROS Lochristi, op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018

bullet

Verslag bezoek India in januari 2018

bullet

Resultaat Kaas- en Wijnavond in Brasschaat, zaterdag 24 februari 2018

bullet

Vergelijking onderwijs in India met ons onderwijssysteem, verduidelijking

bullet

Jaarverslag Nava Jeevana 2017-2018 door Zuster Lucian

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto:

Moeder en kind. Altijd een mooi beeld, maar hier met een dubbele bodem.
In de achtergrond zie je tentjes, opgetrokken uit lappen stof. Deze arme mensen leven als een soort nomaden.
Waar bijv. een nieuwe weg wordt aangelegd slaan ze hun tent op en vinden dan tijdelijk werk als dagloner.
De baby is waarschijnlijk in zo’n tentje ter wereld gekomen. Wat is de toekomst voor zo’n kind?

 Komende activiteiten van Abhaya India

Abhaya India neemt samen met GROS-Lochristi deel met een cava-bar aan de Baloise Tour in Lochristi op donderdag
24 mei 2018
in de voormiddag.
GROS staat voor "Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking", waarvan ook Abhaya India deel uitmaakt.
Opnieuw is de steeds succesvolle opbrengst ten voordele van alle GROS-projecten die actief deelnemen aan deze cava-bar,
waarvoor dank aan de gemeente Lochristi. Dit gaat door in een tent in het centrum van Lochristi in de voormiddag.
Zoals steeds mogen we hier veel volk verwachten.

Abhaya India neemt samen met GROS-Lochristi ook deel aan de ECO-EXPO in Lochristi op zaterdag 9 en
zondag 10 juni 2018
, telkens van 10u tot 18u.
Deze keer zullen we opnieuw een GROS-infostand opbouwen maar in een afzonderlijk tentje en gaan de verschillende projecten
om beurten de stand bemannen om zo de aanwezigheid voor iedereen meer haalbaar te houden.

Hieronder nog een bbeeld van een vorige ECO-EXPO met alle GROS-medewerkers aan onze GROS-infostand,
samen met onze burgemeester Yves Deswaene.

 

(Terug naar inhoud)


INCREDIBLE INDIA !
Verslag bezoek aan India in januari 2018


Door Brigitte Van Lantschoot en Geert Van Daele

We hadden het plan opgevat om op onze fotografiereis door India een bezoekje te brengen aan Father Nathan in Sirwar.
Father Nathan kon zich enkele dagen vrij maken, zodat we samen met hem de omliggende missieposten en
Abhaya-projecten konden bezoeken.
Deze mogelijkheid heeft ons met toffe ontmoetingen en waardevolle ervaringen verrijkt.

Fragmenten uit ons reisdagboek …

Holy Cross School in Sirwar

Alle leerlingen van de school wachtten ons op onder de luifel die we via het Abhaya- bouwfonds hebben kunnen laten plaatsen.
De discipline van de leerlingen en de overtuiging waarmee het thema van de dag werd aangebracht, waren van een heel
andere orde dan hetgeen we hier bij ons in scholen ervaren als er samenkomsten op de speelplaats zijn.
Het team van de school nodigde ons uit om een kijkje te komen nemen in de klassen en een kookwedstrijd bij te wonen.
De kleinsten maakten een koud gerechtje klaar terwijl de oudste leerlingen een warme maaltijd op een open vuurtje bereidden.
Alle schotels werden tentoongesteld en beoordeeld door een onafhankelijke jury die de winnende groep een ‘ster’ toebedeelde.
Later die week werd met de oudste leerlingen de eerste steen gelegd voor een nieuw leerkrachtenverblijf.
Het was een sereen moment waarbij de realisatie van bewoonbare kamers voor leerkrachten die van ver buiten Sirwar
 in deze school komen onderwijzen, extra aandacht kreeg.

Naganoor nabij Sirwar

Een eindje weg van Sirwar ligt een typisch Indisch dorpje waar ook Abhaya-kinderen wonen.
We werden in dit dorp rondgeleid en leerden iets meer over de granen die er verbouwd worden en de seizoenen van zaaien en oogsten.
We konden de dagelijkse activiteiten van de bewoners observeren, die veel tijd staken in het halen van water bij de watervoorziening,
die van de missiepost naar de straat werd doorgetrokken.
Karretjes met kleurrijke kruiken werden af en aan gereden. De kinderen speelden met en in het kostbare ‘nat’ en hadden plezier.
Een kleintje sliep in een draagdoek vastgemaakt aan een pijler van de luifel van een woonhuis en werd voor ons gewekt.
Het slaapkopje nestelde zich dan tegen de schouder van de grootmoeder en keek ons met grote ogen aan.

Abhaya Home in Hosapete (Hospet)

We waren wat vastgereden in de modder op de weg langs het kanaal naar het Abhaya Home.
Toch geraakten we met vereende krachten tot bij de zusters die ons rondleidden in het architecturaal zeer aantrekkelijke thuis
voor de HIV-besmette kinderen. We kregen uitgebreid uitleg over het bouwproject.
In de late namiddag kwamen de kinderen van school.
Ze verrasten ons met een dansje en gaven ons de gelegenheid om samen met hen terug kind te worden tijdens het spel met
de "frisbees" die voor hun bij hadden. De vreugde van deze kinderen was totaal en die van ons ook!

Nava Jeevana in Ballari (Bellary)

Al was het enkele jaren geleden dat we hier nog geweest waren, het leek alsof het gisteren was.
Sommige kinderen herkenden ons nog en vonden het fantastisch dat we een kijkje kwamen nemen.
De leerkracht van de blinde en slechtziende kinderen had een intiem moment met dans, zang en poëzie voor ons uitgedacht.
Leuk om deze kinderen met een beperking aan het werk te zien!

Ballari en zijn katholieke scholen

De St.-Joseph’s Boys School, St.-Joseph’s Girls School en de St.-Philomena School, waar Abhaya-kinderen onderwijs genieten,
kregen van ons een bezoekje.
We werden er rondgeleid, konden de werking van de scholen leren kennen en enkele petekinderen persoonlijk ontmoeten.
In het internaat van de St.-Vianney School werden we ’s avonds opgewacht door de begeleiding en de internen,
waaronder een aantal Abhaya-kinderen. Hun ritmische dansjes straalden geluk en enthousiasme uit.
Het 25-jarig jubileum van de St.-Vianney School werd de avond nadien uitgebreid gevierd.
Hier was er sprake van duizenden toeschouwers die hun kinderen, kleinkinderen en vrienden wilden zien optreden.
Het was een schitterend en kleurrijk spektakel dat veel bewondering opwekte!

Maski

Op onze terugweg naar Sirwar hielden we halt bij deze missiepost om enkele oudere petekinderen te ontmoeten en hun
levensgeschiedenis en schoolloopbaan te kunnen delen.
Het was echt hartverwarmend te horen en te zien dat hun leven een stevige basis kent nu ze een diploma hebben behaald
en nu aan het werk kunnen en een gezin konden stichten.

Na het bezoek aan Fr. Nathan en de verschillende missieposten hebben we onze toeristische reis door Karnataka,
Tamil Nadu en Kerala verdergezet.
Een fantastische reis door exotische gebieden met fascinerende fotografische onderwerpen !
 

Sirwar: ontvangst  in de eenvoudige multifunctionele ruimte (gesponsord door Abhaya India) bij het bezoek van
Geert Van Daele en Brigitte Van Lantschoot.

(Terug naar inhoud)


Resultaat Kaas- en Wijnavond in Brasschaat (
zaterdag 24 februari 2018).

We hebben ruim 100 mensen mogen verwelkomen.
Grotendeels peters en meters uit het Antwerpse, maar ook een aantal nieuwkomers.
Hierdoor kregen er in totaal 12 nieuwe kinderen direct een peter of meter toegewezen.

We willen in de eerste plaats alle Abhaya-medewerkers hartelijk bedanken voor het vele werk
om deze kaas- en wijnavond mogelijk te maken!

We bedanken ook iedereen die hier naartoe gekomen is, want zo konden we ook weer wat extra middelen
inzamelen voor de lopende en komende nieuwe Abhaya projecten in India.

Na een informatieve toespraak en de lopende projectie van foto’s en videofilm hebben we ook aan de nieuwkomers een
goed beeld kunnen geven van de werking van Abhaya in India onder leiding van Father Nathan.
Hieronder een aantal sfeerbeelden van deze geslaagde activiteit.
 

Een mooi (en lekker) kaasbuffet
 

Een goed gevulde zaal met ruim 100 "eters"
 

En het smaakt!                                                                           Toespraak Kathelijne met info, vooral voor de nieuwkomers
 

Abhaya-medewerkers aan de bar

(Terug naar inhoud)Hoe ziet de schoolstructuur in India eruit
in vergelijking met ons onderwijssysteem?


Door plaatsgebrek in onze vorige Nieuwsbrief moest deze tabel wegvallen.
Dit dus ter aanvulling en verduidelijking bij de uitleg over het onderwijssysteem in India.
 

     Kleuterschool: 3 jaar (geen schoolplicht in India)
     - peuterklas vanaf 2 jaar
     - 1ste kleuterklas vanaf 3 of 4 jaar
     - 2de kleuterklas vanaf 4 of 5 jaar
     Lagere school: 10 leerjaren
     - 1ste tot 5de leerjaar: lagere graad
   
 - 6de tot 7de leerjaar: hogere graad
     - 8ste tot 10de Leerjaar: voorbereiding staatsexamen

     Op het einde van het 10de leerjaar moeten alle kinderen een staatsexamen afleggen.
    
Dit is bepalend voor hun verdere studieloopbaan.
     De beste leerlingen kunnen een opleiding volgen die voorbereidt op hoger onderwijs.
     De anderen gaan naar een technische of beroepsopleiding.
     Middelbare school: 2 à 3 leerjaren, na 10de graad: keuze PUC (2 jaar),
     of technische of beroeps (2 à 3 jaar)
     Voorbereiding Hoger Onderwijs of PUC
     (P
re-University Composite education)
     2  leerjaren:
11de en 12de graad
     Technische of
     beroepsopleiding
     2 tot 3 leerjaren
     Hoger onderwijs of universiteit
     Varieert naargelang de studierichting: 3 tot 5 studiejaren


Opmerking: het grote verschil met ons onderwijssysteem is dat men in India pas na het 10de leerjaar (dat is bij ons
dan al na 4de middelbaar, leeftijd 16 jaar) beslist welke richting men verder studeert.
Dan kiest men voor algemeen secundair = PUC of technisch of beroeps.
Terwijl bij ons die beslissing studierichting genomen wordt na het 6de leerjaar, leeftijd 12 jaar.
Dus dat is bij ons 4 jaar vroeger dan in India.

(Terug naar inhoud)


Nava Jeevana Rehabilitatiecentrum Ballari (Bellary)
Verslag 2017-2018 door zuster Lucian

Nava Jeevana is de plaats waar onze blinde Abhaya-kinderen opgevangen worden en les krijgen.

Het Nava Jeevana Rehabilitatiecentrum zorgt voor toegewijde diensten in het geven van nieuw betekenis aan het leven
en betere hoop aan kinderen met verschillende beperkingen tussen 7 en 21 jaar en dat reeds sinds 1992.
Het is onze missie om ervoor te zorgen het onmogelijke terug mogelijk te maken door de kwetsuren uit het verleden
te helpen genezen, zowel mentaal als lichamelijk en positief uit te kijken naar de toekomst.
Zodanig dat onze leerlingen dit instituut kunnen verlaten met de nodige bagage voor een waardig leven met vertrouwen,
geluk en verantwoordelijkheid voor hun leven in de toekomst en dat ze de vaardigheden hebben om zichzelf ook
economisch te ondersteunen.
We nemen graag alle kinderen op met om het even welke beperking om hen de nodige ondersteuning en fysiotherapie
en oefeningen te geven om voor hen de deur te openen op een zo goed mogelijk leven in de toekomst, niettegenstaande
hun beperking.

Onze missie is dus om het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk te maken:
• Aanvaarding van het huidige met moed.
• Vooruitkijken naar de toekomst met hoop.

Visie: dat de leerlingen het instituut kunnen verlaten met de nodige “bagage”.

• Klaar en uitgerust om een menswaardig leven te leiden.
• Vol vertrouwen en gelukkig om de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun leven.
• Voldoende uitgerust zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen.
• Aanvaard en gewaardeerd worden door hun omgeving zowel binnen de familie als binnen hun gemeenschap.

Dankzij gevarieerde mogelijkheden en activiteiten met een menselijke behandeling zullen de kinderen de beste kennis
meekrijgen om later voor zichzelf te kunnen zorgen.
Hoe kunnen we dit verwezenlijken:

1. Creëren van bewustwording
 
• Nieuwe gevallen opsporen binnen de families
• Oprichten van bewustmakingskampen om de ouders en familieleden te onderrichten en herop te voeden.
• Er is ook samenwerking met lokale NGO’s en met dorpsanimatoren om deze kinderen met beperkingen
op te sporen en te identificeren.

2. Controlemaatregelen om te voorkomen dat de beperking verslecht

• Regelmatig gespecialiseerde consultaties
• Medicatie toedienen indien nodig
• Fysiotherapie en oefeningen
• Gezonde voeding en voedingssupplementen indien nodig.

3. Rehabiltatieprocedures

• Chirurgische rectificaties zoals orthopedie, oogheelkunde en neurologische operaties
• Artificiële en orthopedische toepassingen en prothesen
• Lager en secundair onderwijs (beroepsopleidingen en hoger onderwijs voor getalenteerde studenten)
• Remediërende begeleiding
• Opvoeding moraal en sociale waarden.

4. Buitenschoolse activiteiten

• Ontdekken van verborgen talenten en werkvaardigheden
• Ontwikkelen van vaardigheden, interesses even goed als sociale en relationele vaardigheden
• Computertraining
• Zwemlessen en sportactiviteiten
• Opleiding zang en dans
• Handwerk, culturele activiteiten en kunstopleidingen.

Zo waren 3 fysiek gehandicapte kinderen en 1 blind kind geslaagd om door te stromen naar het voorbereidend
secundair onderwijs voor hoger onderwijs. (Dit noemt men PUC in India).

De Zuster die de leiding heeft over sociaal ontwikkelingswerk trekt naar de arme dorpen en ze organiseert er
bijeenkomsten voor vrouwen en zelfs een ‘kinderparlement’.
We bezoeken ook graag de families, de armen uit de omgeving en de hospitalen om te luisteren naar hun noden
en om hen te kunnen helpen.

We bezoeken ook gevangenissen.
Dit is wel een heel bijzondere actie om terug wat geluk te brengen in de levens van onze broers en zusters
achter de tralies. Zuster Justina bezoekt hen regelmatig samen met een team van het bisdom.
Zo ontstond ook een interactie, niet enkel met de gevangenen maar ook met het bestuur van de gevangenis.

Bij het bezoek aan de gevangenis, om de 2 weken, ontstaat een goede interactie met de gevangenen,
ook om hen de morele waarden van het leven duidelijk te maken.
Dit omvat ook een gesprek over medische check-up en gezondheidssituatie en voor de Katholieken ook de
mogelijkheid om sacramenten te ontvangen.
Ook culturele activiteiten, spelletjes worden soms gebruikt om hun leven terug meer zin te geven.
Op 26 januari "Herdenking onafhankelijkheid van India" werden 12 gevangenen terug vrijgelaten omdat ze
opnieuw goed bevonden werden om in de maatschappij terug te keren.
Voor deze speciale dag had de directeur van de gevangenis zelfs de bisschop uitgenodigd en kon de
bisschop een toespraak geven over de waarden van het leven op de dag van hun vrijlating.

12 studenten die hier als jeugddelinquenten in de gevangenis zaten, konden hier wel verder onderwijs krijgen
onder ons toezicht en met de steun van sponsors.

Alle leerlingen die ooit in Nava Jeevana verbleven, kijken nog steeds terug met nostalgie en komen hier soms
op bezoek om hun mooie herinneringen te delen. Voor hen is Nava Jeevana nog steeds een stevig fundament
om zich door de storm van moeilijkheden in het leven erdoor te werken en een stevige hand om deze strijd
aan te gaan en positief te blijven.
We organiseren bijeenkomsten voor onze leerlingen uit het verleden om de 2 maanden en zo kunnen ze
hun oude vrienden ook nog eens terugzien.

Feest zilveren jubileum van Nava Jeevana op 27 februari 2018

Het was passend om de oprichting van Nava Jeevana Rehabilitatie Centrum uitbundig te vieren, na de opstart
25 jaar geleden in het bisdom Ballari.
De klokken hebben geluid op 27 februari om iedereen uit te nodigen voor de bijeenkomst van alle zusters,
die hier hun onbaatzuchtige inzet geschonken hadden, ook alle personeel uit het verleden en heden en alle medewerkers.
De bijeenkomst was uiteraard een dag van geluk en vrolijkheid voor al wie met nostalgie terugblikt naar deze
zeer bijzondere opbouwende jaren.
Op 28 februari kwam onze bisschop van Ballari, E.H. Henry D’Souza samen met een delegatie priesters
naar hier om dit mee te vieren.
Dit werd afgerond met een toespraak van onze bisschop, die ons feliciteerde met de succesvolle activiteiten van de
Zusters van Cluny in het bisdom.

Belangrijke gebeurtenissen

Hoedje af voor de zwemmers van Nava Jeevana, op 25 februari hebben ze heel wat medailles gewonnen!
• Op 25 februari 2018 nationale competitie Paralympics in Bangalore met in totaal 15 medailles waarvan 9 gouden
en 6 zilveren bij het zwemmen.
• Vorig jaar ook al 8 medailles waarvan 6 gouden en 2 zilverenn tijdens de nationale competitie Paralympics in
april 2017 in Jaipur.

We hebben afgelopen schooljaar 59 nieuwe kinderen kunnen opnemen, waarvan 17 blinde kinderen en
42 kinderen met fysische beperkingen.

Resultaten medische behandelingen

• Neurologische consultaties in Nimhans Hospital : 6 kinderen
• Neurologische operatie: 1 kind
• Injectie voor neurologische correctie: 1 kind
• Orthopedische consultaties: 65 kinderen
• Orthopedische hulpstukken voorzien: 35 kinderen
• Orthopedische operaties: 10 kinderen
• Artificiële ledematen aangepast: 4 kinderen
• Oogarts consultaties: 17 kinderen
• Oogoperaties: 10 waardoor er 5 opnieuw een beetje kunnen zien
• Hazenlip operatie: 1 kind

Studenten in de eindfase

• Nu bezig met afwerken PUC blinde kinderen: 6 - fysisch gehandicapten: 5
• Nu bezig met Diploma Engineering: 1.

Aantal afgestudeerde studenten met jobs

• Blinden: 4
• Fysisch gehandicapten: 9
• Afgesturdeerden met jobs bij de overheid: 6

Speciale bezoekactiviteiten om de gemeenschappen vooruit te helpen

• Dorpen in het kader van rehabilitatie:16
• Kennis bijbrengende kampen georganiseerd in dorpen: 16
• Kennis bijbrengende kampen georganiseerd in Nava Jeevana: 4
• Bezoeken aan staatsscholen: 6
• HIV/AIDS kennis bijbrengend programma in scholen: 5
• Bezoeken op specifieke aanvragen: 23.

(Terug naar inhoud)

 
Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar :
Fr. Arokianathan
Holy Cross Church
584 129 Sirwar
Karnataka
India

 

Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar :
Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Lucian
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV-besmette" petekinderen
schrijven naar :
Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Mericita - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hospet, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)


Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs 20 € (inclusief verzendkosten).

De film op DVD

Bezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Harapur en Maski (het platteland) en ervaar hoe het leven er is.
Beelden ook van de projecten zelf, inclusief Nava Jeevana, waar nu het project loopt voor blinde kinderen
en van de sloppenwijk Saint Mary's Street, waaruit inmiddels ook al een hondertal straatkinderen via Abhaya India
opgevangen worden.
Duur : 42 minuten.
Prijs : 15 € (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "DVD".
Zoals altijd gaat de opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)