Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 67 - januari-februari-maart 2022

Inhoud
 

bullet

Woordje van onze penningmeester Jenny

bullet

Afscheid van Arpitha

bullet

Er zijn nu meer dan 1,4 miljared IndiŽrs

bullet

Nederlands aan de universiteit in India

bullet

Over Indische olifanten

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto
 

Het moet niet altijd over corona en mondkapjes gaan. Foto bij het bezoek aan een dorp.
Let op het kind: de zwarte stip op zijn voorhoofd is geen moedervlek, maar een met opzet aangebrachte vlek.
Hierdoor wordt het kind zogezegd lelijk gemaakt en dat beschermt het tegen kwade geesten.
Bijgeloof, maar wel een algemeen gebruikelijke praktijk in India.
 


Citaat:

ďTwee dingen zijn oneindig:
het heelal en de menselijke dwaasheid,
maar van het heelal weet ik het niet zekerĒ.

Albert Einstein (1879-1955)


 


(Terug naar inhoud)


Woordje van onze penningmeester Jenny

Beste Peters en Meters,

Een groot aantal peters, meters, sponsors en sympathisanten hebben in november en december nog een extra bedrag
overgemaakt voor kerst en nieuwjaar. Zo is het jaar ondanks alle coronamiserie voor de kinderen toch nog een beetje
feestelijk geŽindigd.
Mede in naam van de kinderen wil Father Nathan jullie hiervoor extra bedanken.

Intussen hebben we ook al de jaarlijkse fiscale attesten opgestuurd aan allen die in de loop van 2021 minstens Ä 40
hebben overgemaakt. Bewaar dit document zorgvuldig, met het oog op je belastingaangifte in 2022 (inkomsten 2021).
Wij zijn verplicht jaarlijks de verzamelstaat van de uitgereikte fiscale attesten door te zenden aan het Ministerie van FinanciŽn.
Daardoor zal het bedrag in de meeste gevallen al automatisch ingevuld zijn op je aangifte, zo niet met je dat zelf doen.
Je geniet van een belastingkorting ten bedrage van 45% van de bijdragen.

Vriendelijke groeten,
Jenny

(Terug naar inhoud)


Afscheid van Arpitha

We krijgen regelmatig nieuws uit India. Vaak gaat het over praktische aangelegenheden, soms is het goed nieuws,
bijvoorbeeld over een deelproject dat afgewerkt werd. Helaas, een heel enkele keer is het nieuws dat keihard binnenkomt.
Zoals de mail van Father Nathan om ons te melden dat Arpitha (AB 404) overleden was aan de gevolgen van knokkelkoorts
(dengue fever).
Arpitha was een meisje dat werd opgevangen in het Abhaya Home voor kinderen met HIV-besmetting.
Het is daar dat we haar hebben leren kennen, tijdens ons laatste bezoek aan India in de zomer van 2019, enkele
maanden voor de corona-pandemie zou losbarsten.
We herinneren ons dat vrolijke kind, dat samen met de anderen dansjes voor ons uitvoerde en zo graag met ons op de
foto wilde.
 

Zomer 2019: een stralende Arpitha op de foto met Father Nathan en Kathelijne.

Zij was de jongste uit een arm gezin met 6 kinderen en een inwonende grootmoeder. Haar beide ouders waren intussen
HIV-besmet en zij kreeg zo als enige van de kinderen het virus mee bij haar geboorte. Kort nadien stierf haar moeder
aan AIDS. De vader trachtte als koelie (dagloner) wat geld te verdienen, maar dat viel ook niet mee.
Arpitha werd intussen door haar omgeving in het dorp enigszins verstoten vanwege haar HIV-besmetting Ö een triest,
maar niet uitzonderlijk verhaal. Uiteindelijk werd het kind opgenomen in het Abhaya-home, kreeg daar alle nodige
medische verzorging en groeide op in een liefdevolle omgeving.

Door de coronamaatregelen en lockdown voor internaten moest ze daarna toch terug naar haar dorp en toen sloeg het
noodlot toe. Ze kreeg hoge koorts en moest opgenomen worden in de kliniek. Daar dacht men in eerste instantie
waarschijnlijk aan Covid-19, tot later bleek dat het om het denguevirus ging. Enkele dagen later overleed ze,
net geen 14 jaar oud.
Rust in vrede, Arpitha.

Over knokkelkoorts (dengue).

Knokkelkoorts is een virusziekte. De term 'knokkelkoorts' is afkomstig van de vaak karakteristieke gewrichtspijnen.
Het denguevirus wordt overgedragen op de mens door de beet van besmette muggen, met name de gelekoortsmug en
de Aziatische tijgermug. Er bestaan 5 families van het virus. In India komt de ziekte vrij vaak voor. 40-80% van de
geÔnfecteerde personen vertoont geen symptomen. Het virus wordt ook niet van mens op mens overgedragen.
In de overige gevallen gaat het meestal om de ongecompliceerde vorm van dengue. Deze wordt gekenmerkt door
hoge koorts (tot 41įC) met koude rillingen, hoofdpijn spier-, bot- en gewrichtspijn.
De ernstige dengue begint als een ongecompliceerde dengue, maar na 2-5 dagen verslechtert de patiŽnt snel,
met het verschijnen van een verhoogde bloedingsneiging met shock tot gevolg en/of kans op ernstige beschadiging
van vitale organen zoals hersenen, lever of hart. Dit is levensbedreigend.
Let wel: er is (nog) geen vaccin tegen dengue op de markt en er zijn ook (nog) geen specifieke geneesmiddelen
ertegen. Het gaat er dus vooral om de symptomen zo goed mogelijk te bestrijden. Na genezing is de patiŽnt immuun
voor het betrokken type denguevirus, maar bij een herbesmetting door een andere virusstam zijn de gevolgen juist
vaak veel ernstiger.

(Terug naar inhoud)


Er zijn nu meer dan 1,4 miljard IndiŽrs

Volgens de recentste ramingen telt India nu 1,402 miljard inwoners.
Je leest het goed: 1.402.000.000 als we het voluit schrijven.
De totale wereldbevolking bedraagt naar schatting 7,93 miljard mensen.
Hieruit volgt dus dat 1 op 5,65 aardbewoners een IndiŽr is (we ronden het af: 1 op 6).

India is overigens niet het meest bevolkte land ter wereld, dat is China, met op dit ogenblik
1,448 miljard inwoners. Maar India is die kleine achterstand snel aan het inhalen.
Dat komt door de jaarlijkse toename van de bevolking. Die bedraagt in India 13,5 miljoen per jaar,
tegenover 5,5 miljoen in China.
Bijgevolg zal India nog in de loop van dit decennium China voorbijsteken wat bevolkingsaantal betreft.

Nog een weetje: India + China tellen samen 2,85 miljard inwoners en dat is 36% van de totale
wereldbevolking. Ruim een op de drie mensen is dus IndiŽr of Chinees.

BelgiŽ met zijn 11,672 miljoen inwoners staat voor 0,15% van de wereldbevolking.
We moeten het erkennen, tussen al dit cijfergeweld zijn we maar een klein landje.

Er zijn uit de statistieken nog wel wat meer interessante data boven te spitten.
De mediane leeftijd bedraagt in India 28,4 jaar. Met andere woorden, India heeft een zeer jonge
bevolking. In BelgiŽ bedraagt de mediaan 41,9 jaar. Wij hebben een sterk vergrijzende bevolking.

Voor alle duidelijkheid: de mediaan is een wiskundig begrip, waarmee het middelste getal  van een
reeks oplopende getallen aangeduid wordt. De helft van de getallen heeft daarbij een waarde die
groter is dan de mediaan en de andere helft is kleiner. Dit is dus helemaal niet hetzelfde als het
gemiddelde.

Volledigheidshalve: in China bedraagt de mediaan 38,4 jaar. Dat is niet zoveel minder dan in BelgiŽ.
Ook China kent dus een sterk vergrijzende bevolking en dat is mede het gevolg van de
ťťnkindpolitiek die er vele jaren gold (maar waar ze inmiddels van afgestapt zijn).

Links de bevolkingspiramide van India: een zeer jonge bevolking. Rechts de bevolkingspiramide van BelgiŽ:
een vergrijsde bevolking. Je ziet duidelijk het verschil tussen beide grafieken.


(Terug naar inhoud)


Nederlands aan de universiteit in India (Hyderabad)

Per jaar volgen zoín 14.000 studenten in veertig verschillende landen een opleiding Nederlands
aan een universiteit of hogeschool. Van China tot ArgentiniŽ, van Amerika tot IndonesiŽ en
sinds kort ook in India.

De talenuniversiteit English and Foreign Languages (EFLU) in Hyderabad in Zuid-India biedt
sinds maart 2021 cursussen Nederlands aan. Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT)
van de Universiteit Gent en de Taalunie sloten daarover een samen-werkingsovereenkomst met
de EFLU. Docent Christopher Joby verzorgt het cursusaanbod en leidt lokale docenten op.
Na twee jaar nemen die het roer over.

De EFLU is gespecialiseerd in hoogstaand academisch talenonderwijs. Alle bachelorstudenten
aan de EFLU maken een keuze voor een vreemde taal. Tot nu toe waren dat talen als Duits,
Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Vanaf nu kunnen de studenten ook Nederlands kiezen.

Voor professionele doeleinden

Daarnaast wordt de komende jaren elk semester een avondcursus Nederlands op maat gegeven.
De cursus is bedoeld voor mensen die basiskennis Nederlands willen verwerven voor professionele
doeleinden zoals ICT, diplomatie, farmaceutische industrie en vertalen.
In Hyderabad en omgeving zijn heel wat Nederlandse en Vlaamse bedrijven actief. Bovendien zijn er
in de regio veel IT-bedrijven die ook in het Nederlandse taalgebied opereren.
De eerste cursus wordt vanwege de COVID19-pandemie online gegeven.
De cursus is de eerste fase van het samenwerkingsverband. Na de proeffase van twee jaar beslist
de universiteit over de oprichting van een Centre for Low Countries Studies.

De aangeworven docent, professor Christopher Joby, verbonden aan de universiteit in Polen
(AMU Poznan), is een ervaren docent in de internationale neerlandistiek.
Eerder was hij onder meer werkzaam in de neerlandistiek in Groot-BrittanniŽ en Zuid-Korea.
Hij publiceerde onder meer over de geschiedenis van Nederland en de Nederlandse taal in AziŽ.

Je kan in India ook bij enkele private taleninstituten terecht om Nederlands te leren, maar met deze
cursus komt de studie Nederlands op academisch niveau beschikbaar in India.


(Terug naar inhoud)


Over Indische olifanten

(Dit is een voorpublicatie uit het nieuwe boek over India dat Marc aan het schrijven is.)

Olifanten hebben altijd al sterk tot de verbeelding gesproken.
Je kan er ook niet naast kijken, letterlijk noch figuurlijk.
Al in onze eerste leesboekjes stond er steevast een tekening van een olifantje en vroeger waren olifanten een verplicht
nummer in elk bekend circus. Hebben we er als kind allemaal niet vol verwondering en ontzag zitten naar kijken?
Dat mag nu niet meer, en dat is maar goed ook. Een olifant hoort niet thuis in een kooi en een circuspiste.
En dan was er ook de film Jungle Book, met Kolonel Hathi als leider van de kudde. Pure nonsens is dat, want de leider
van de kudde is altijd een wijfje, of beter gezegd een koe (verderop meer daarover).
En last but not least: olifanten als oorlogswapen. Wie ooit Latijn gestudeerd heeft kent allicht nog het verhaal van
Hannibal, de veldheer uit Carthago, die met zijn leger en tientallen olifanten de Alpen overstak om Rome aan te vallen.
Dat was in het westen ongezien, maar veel eerder al gebruikte men in India krijgsolifanten. Het korps van de olifanten
was er zelfs een van de vier klassieke takken van het Indiase leger. Vergelijk het met een tankdivisie in een modern leger.

Bas-relief met olifanten in Mahabalipuram  (7e eeuw).

In het geheel van de Indiase fauna is de olifant een belangrijk dier, maar ook ver daarbuiten, als lastdier, werkpaard,
rijdier en zelf als vereerd wezen in de hindoereligie. We hebben het hier dan over de Indische olifant, de Elephas Maximus
Indicus (je moet geen Latijn gestudeerd hebben om dit te verstaan). Dit is een onderklasse van de Aziatische olifant en
duidelijk te onderscheiden van zijn Afrikaanse neefje. De Indische olifant heeft minder grote oren en is iets kleiner van
bouw. We spreken dan nog altijd van een dier dat tot drie meter hoog kan worden en tot zes ton kan wegen.

In wezen zijn deze kolossen vreedzame plantenetende dieren. Maar alles eraan moet in superlatieven uitgedrukt worden.
Volwassen olifanten kunnen tot 150 liter water per dag drinken en verorberen daarbij tot 150 kilogram plantaardig
materiaal. Eigenlijk brengen ze hun dagen door met eten, tot 19 uur per dag. Tegelijkertijd produceren ze 100 kilogram
mest. Ze leven in kuddeverband en dat is een matriarchale gemeenschap. De kudde kan variŽren in grootte, grofweg
een tiental dieren, meer of minder, maar bestaat uitsluitend uit wijfjes (de koeien) en jongen (de kalveren). Mannetjes
(de bullen) worden in de kudde enkel geduld tijdens de paartijd en leven de rest van de tijd solitair. Zelfs mannelijke
kalveren moeten vanaf de leeftijd van ongeveer vijf jaar ook de kudde verlaten. Pubers met opspelende hormonen zijn
hier niet langer welkom.

De kudde wordt geleid door het oudste en meest ervaren wijfje. Zij weet wanneer het tijd is om verder te trekken en
waar naargelang de tijd van het jaar het meeste voedsel te vinden is.

Een wijfjesolifant is vanaf ongeveer 10 jaar vruchtbaar en werpt na een dracht van 22 maanden ťťn kalf, dat bij de
geboorte al meteen 100 kilogram weegt. De jongen worden natuurlijk gezoogd door hun moeder, maar eigenlijk
beschermen alle koeien als een soort bezorgde tantes de kleintjes.
De bullen zijn ook de bezitters van die prachtige grote slagtanden en helaas daardoor een gegeerde buit voor
ivoorstropers. De koeien hebben geen of erg kleine slagtanden.

In normale omstandigheden kunnen olifanten vrij oud worden: 55 tot zelfs 70 jaar. Het zijn ook uitermate intelligente
dieren en het begrip Ďolifantengeheugení is echt geen fabeltje. Voor de wetenschappers: ze hebben hersenen met een
sterk ontwikkelde neocortex, zoals we ook terugvinden bij mensen, mensapen en sommige soorten dolfijnen.
Ze kennen ook een grote variŽteit in gedrag, inclusief wat we met menselijke begrippen kunnen omschrijven als
medelijden, rouw, altruÔsme, gebruik van gereedschappen en zelfbewustzijn. Het zijn ook zeer sociale dieren.
Tegenwoordig zijn olifanten officieel een beschermde diersoort. Er leven naar schatting op dit ogenblik nog ongeveer
27.000 wilde olifanten in India, voornamelijk in reservaten. Dat lijkt veel, maar lang geleden was het een veelvoud hiervan.
Op zich hebben olifanten geen natuurlijke vijanden, behalve dan de mens (hij weer). Zelfs een volwassen tijger zal het
niet in zijn kop halen om tegen een olifant te vechten. Een kalf zou hij wel aankunnen, maar dat lukt niet, want de kleintjes
worden altijd zeer goed beschermd door de rest van de kudde.

Uit films kennen we allemaal de beelden van maharadjaís, die zich lieten vervoeren op schitterend opgetuigde olifanten.
Het bezit van olifanten was destijds een teken van rijkdom en macht. Op de historische site van Hampi kun je nog de
koninklijke olifantenstallen bezoeken, een van de meest imposante gebouwen van de hele site. Dat is nu natuurlijk
allemaal iets uit vervlogen tijden.

Verder worden olifanten ook vandaag nog als werkdier gebruikt. In moeilijk toegankelijk terrein, waar je met geen tractor
of andere machines terecht kunt, is de olifant de meest geschikte oplossing. In Kerala zagen we hoe men in bergachtig
gebied een olifant boomstammen uit een bos liet slepen. Het gaat langzaam, maar de enorme kracht die het dier daarbij
ontwikkelt is absoluut indrukwekkend.
 

Olifant als werkdier gebruikt.

Als attractie hebben we zelf ook eens een ritje op een olifant gemaakt, een ideetje van Father Sen. Ik dacht aan een
olifant met een bak op zijn rug, waar je comfortabel kunt zitten, maar neen, het was puur natuur, zoals bij het werk in de
bossen. Schoenen uit en langs een trapje naar boven. Je gaat op de nek van het dier zitten. Rond de hals loopt een dik
touw, met aan beide uiteinden een lus, waar je je voeten insteekt, als in een soort primitieve stijgbeugel. Je onderbenen
itten dan juist achter de grote oren. Met twee einden touw moet je je vasthouden. Op de rimpelige huid van de olifant
taan harde stekelige haren, die dwars door je katoenen broek prikken. Als je naar de grond kijkt merk je pas hoe hoog je zit.
Ik verzeker je, het is schrikwekkend hoog! Dan zet de olifant zich in beweging. Het is alsof die nek onder je in alle richtingen
beweegt, als een boot die aan het zwalpen is en je kunt alleen denken: Ďtouw vasthouden en er niet afdonderen.í
Het is even wennen, maar al gauw gaat het beter en wordt het leuk. Langs de kant van de weg staat een bord Ďdrive slowlyí.
Het is voor voertuigen bedoeld, maar laat het asjeblieft ook maar voor de olifant gelden Ö

De Hindoes hebben ook iets met olifanten. Denk maar aan de god Ganesh met zijn olifantenkop. Daarover meer in een
volgende bijdrage, want er valt nog heel wat meer te vertellen over olifanten en hun soms moeilijk samenleven met de
mensen. Wordt dus vervolgd.

(Terug naar inhoud)


Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar

Fr. Arokianathan
Vianney Vidyalaya School
Ward 25, Indiranagar
583 104 Ballari
Karnataka
India
 

 


Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar:

Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Elisabeth
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV" petekinderen
schrijven naar :

Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Baselia - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hosapete, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeŽn met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs Ä 20 (inclusief verzendkosten).

De film op DVDBezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Maski, ... (het platteland) en ervaar hoe de mensen daar leven.
Beelden ook van onze projecten, het dagelijkse leven van de kinderen, ...
Een beklijvend beeld van India, zoals je het nog niet kende.
Taal: ingesproken commentaar in het Nederlands.
Duur : 23 minuten.
Prijs : Ä 18 (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "Film". Bevestig je bestelling ook met een mailtje naar [email protected].net
(dan kunnen we je bestelling sneller uitvoeren).
Zoals altijd gaat de volledige opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)