Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 56 - april/mei/juni 2019

Inhoud
 

bullet

Abhaya deelname ontbijtbuffetten OCMW in Lochristi,
op zondag 12/05/2019 en zondag 19/05/2019 in ’t Fazantenhof

bullet

Deelname Wereldmeerdaagse in Brasschaat - februari 2019

bullet

Kaas- en wijnavond in Brasschaat op 23 maart 2019

bullet

Waar komt het Sanskriet vandaan?

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto
 

Kinderen moeten al vrij snel leren zelfstandig te zijn.
Dit meisje op internaat wast dus haar eigen kleren.
Een wereld van verschil met onze ‘bepamperde’ jongeren.(Terug naar inhoud)


Beste peters, meters en sponsors,
 

Onze eerstvolgende activiteit:
deelname Abhaya India aan de ontbijtbuffetten van het OCMW in Lochristi

In ’t Fazantenhof, Bosdreef 5 C, 9080 Lochristi,
op zondag 12/05/2019 (moederdag) en op zondag 19/05/2019, telkens van 8 tot 12 uur.


Deze ontbijtbuffetten vinden elk jaar plaats in de periode rond moederdag.
Het OCMW kan zo wat extra middelen verwerven, bijv. om een kerst- en verjaardagsgeschenk te kunnen aanbieden aan
de bewoners in het zorgcentrum. Dit is telkens een succesvol evenement, want jaarlijks is de zaal meteen uitverkocht.
Er wordt ook elke keer een ontwikkelingsproject van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
uitgenodigd om er aanwezig te zijn met een infostand. Dit jaar is het de beurt aan Abhaya India.
Ook wij kunnen daar dan zaken verkopen ten voordele van onze projecten in India.

(Terug naar inhoud)

Abhaya India op de Wereldmeerdaagse in Brasschaat
  
We hebben de Wereldmeerdaagse al uitvoerig aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief.
Brigitte Van Lantschoot organiseert telkens de Abhaya-deelname aan dit tweejaarlijks evenement in Brasschaat
en zorgt ook voor de nodige Abhaya-vrijwilligers. Zij stuurde ons het onderstaande verslag.

Dit is intussen al de elfde editie van de Wereldmeerdaagse, waarbij de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
centraal staan met vooral veel aandacht voor klimaat, leven in het water en leven op het land, plus nog 14 andere doelstellingen,
die samen bekend zijn onder de benaming SDG’s (Sustainable Development Goals), in het Nederlands
‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’.

Er kwamen zowat 6.000 leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs naar de editie in Brasschaat
en nog eens 3.000 naar de daaropvolgende editie in Boom.
Op de eerste zaterdag hebben ook een vijfhonderdtal vormelingen de Ruiterhal bezocht en aan een deel van de 40
verschillende didactische activiteiten deelgenomen.

We zijn zeer enthousiast van start gegaan en verscheidene Abhaya-peetouders hebben de didactische activiteit
aan onze stand begeleid.
Het interactief spel met de leerlingen verloopt vlot en geeft hen de gelegenheid meer te leren over het kastenstelsel in India.
Geuren en kleuren trekken de aandacht, maar de strijd tegen onrecht is wat beklijft en eveneens zowel de leerlingen als de
volwassenen aanzet tot actie.
Velen zijn erg geïnteresseerd in dit opzet en laten dit ook blijken en willen zich ook voor een volgende editie inzetten.

De bewondering bij leerlingen en leerkrachten is een dankbare feedback na al het werk dat er voor dit evenement werd verzet.
We werken in totaal met 370 vrijwilligers om alles voor te bereiden en in goede banen te leiden!
Ook de webquest voor de leerlingen kreeg leuke complimentjes.
 

 Brigitte geeft met tekst en foto’s uitleg over het kastensysteem
 .

Met wat ze nu weten moeten ze de puzzel juist kunnen leggen.

(Terug naar inhoud)Onze Kaas- en Wijnavond in Brasschaat

Op zaterdag 23 maart vond in Ons Middelheem in Brasschaat de ‘Kaas- en Wijnavond‘ van Abhaya India plaats.
We mochten in totaal bijna tachtig peters, meters en sympathisanten verwelkomen, die zich met graagte kwamen tegoed
doen aan het rijk gevulde buffet met excellente kazen en bijhorende wijnen.

We willen in de eerste plaats alle Abhaya-medewerkers hartelijk bedanken voor al het werk om deze avond mogelijk
te maken en Brigitte Van Lantschoot die het allemaal coördineerde.
We danken ook in het bijzonder Bart De Groeve en Brigitte Penninckx, die in november 2018 de Abhaya projecten in India
bezochten en hierover kwamen vertellen aan de hand van hun foto’s (je kon hierover al een verslag lezen in onze vorige
nieuwsbrief). Nieuws heet van de naald dus … 
En ten slotte bedanken we graag alle aanwezigen.
Dankzij hen konden we weer wat extra middelen inzamelen voor de lopende en komende nieuwe Abhaya-projecten.
En ook dankzij hen kregen in totaal weer zeven kinderen meteen een nieuwe peter en/of meter.

Na een informatieve toespraak en de lopende projectie van nieuwe foto’s en onze videofilm hebben we ook aan de
nieuwkomers een goed beeld kunnen geven van de werking van Abhaya in India onder leiding van Father Nathan.

De getoonde film over ons bezoek aan India met ingesproken commentaar in het Nederlands is ook te koop op DVD.
Prijs: € 18,00 (verzendingskosten inbegrepen). Bestellen kan door overschrijving van dit bedrag op de bankrekening van
Abhaya India vzw: BE28 0016 4163 0020, met vermelding ‘Film’. De DVD wordt je dan meteen toegezonden.
Op onze activiteiten kan je de DVD kopen voor € 16,00 (dan vallen de verzendkosten weg).

Hieronder enkele sfeerbeelden van deze geslaagde activiteit.

 

Kaasbuffet met een rijke keuze aan heerlijke kazen.
 

Genieten  van het kaasbuffet, terwijl intussen de film getoond wordt.
 

Brigitte met een aantal medewerkers en Smita (een Indische peetouder).

(Terug naar inhoud)Waar komt het Sanskriet vandaan?

Het was een vraag van Smita Gandhi. Dit naar aanleiding van de uitspraak van een Amerikaan, die beweerde dat
via India het Sanskriet aan de basis lag van de Europese talen.
Feit is dat het Hindi, de meest gesproken taal in het noordelijke deel van India, duidelijk verwantschappen heeft met
het Sanskriet.

Ra-ra-ra, want de zijderoute is maar ontstaan in de 2de eeuw vóór Christus.
Hoe kon er dan in 1500 vóór Christus al een interactie zijn tussen India en Europa? Onmogelijk in die tijd.
Een hoop vraagtekens dus, die om opheldering smeken.
De verrassende conclusie is dat Sanskriet ontstaan is in Europa bij de Ariërs en via migratie van Germaanse Ariërs
geïmporteerd werd in India (vroeger sprak met van de Indo-Europeanen maar nu na verder onderzoek spreekt men
meer correct van de Indo-Ariërs).

Sanskriet is ontstaan bij de Germaanse Ariërs ongeveer 1500 vóór Christus in het huidige Europa.
Opvallend was dat ze een zeer goed ontwikkelde spraakkunst hadden, met naamvallen en spraakkunstregels,
wat zeer geavanceerd was voor die tijd. De Ariërs stonden toen overal bekend als een zeer intelligent Germaans volk.
Gebruik van naamvallen en spraakkunstregels heeft ook invloed gehad op de ontwikkeling van de Europese talen
zoals het Latijn en verder.
Het valt op dat de Romaanse talen, zoals Frans, Spaans, Portugees, Latijn, Italiaans, maar ook oud en modern Grieks,
qua spraakkunst erg op het Sanskriet lijken.

De Germaanse talen, zoals Nederlands, Duits en Engels, maar ook de Scandinavische talen gaan dan weer qua
woordenschat veel verwantschap vertonen met het Sanskriet. En waarvan vooral Duits en de Scandinavische talen
bovendien gebruik maken van de spraakkunst met naamvallen uit het Sanskriet.
Rond 1500 vóór Christus was er een grote migratiestroom van Arische herders richting Azië en ze kwamen eerst
terecht in het huidige Afghanistan om dan zo verder richting zuiden te migreren naar het Indische continent.
Daar vermengden ze zich met de oorspronkelijke bevolking, en gingen deel uitmaken van de lokale elites.
Omstreeks 1100 vóór Christus ontstond de vroegste Vedische staat, die belangrijke sporen heeft nagelaten in de
Indiase cultuur. De religieuze teksten als de Veda's en de heldenepossen als de Ramayana en Mahabharata werden
in deze tijd geschreven.

De taal waarin de Veda's geschreven werden, het Sanskriet, is één van de oudst bekende Indo-Europese talen,
ook Proto-Indo-Europese stamtaal genoemd en dus geen taal die in India ontstaan is maar wel in Europa en dan
geëxporteerd is via migratie van de Ariërs naar India.
Ariërs hadden een zeer bleke huidskleur met blond haar en blauwe ogen wat in schril contrast stond met de plaatselijke
bevolking, die toen een zeer donkere huidskleur had met zwart haar.
Het huidige Indiase kastenstelsel is ook, zij het in gewijzigde vorm, afkomstig uit de Vedische beschaving.
Mogelijk in een poging hun raciale zuiverheid zo veel mogelijk te bewaren, veranderden de Ariërs hun stelsel van
varna's in een rigide kastenstelsel, en domineerden ze de autochtone bevolking.

Door deze interactie van Ariërs met de lokale Indische bevolking ontstond:

1. een versmelting van het Arische Sanskriet met de lokale Indische talen waaruit zich de huidige Noord-Indische
talen hebben ontwikkeld, want de Ariërs zijn in Noord-India blijven hangen en niet verder doorgestroomd naar het Zuiden.
Daarom dat we in het Zuiden van Dravidische talen spreken die onderling wel verwantschap vertonen maar geen
echte verwantschap hebben met de noordelijke Indische talen behalve dat ze wel sporadisch woorden uit het Sanskriet
overgenomen hebben.

2. De Ariërs met hun hoog ontwikkelde beschaving behoorden tot de elite van India.

3. De Ariërs maakten gretig gebruik van het kastensysteem, waarbij de lichtst gekleurde mensen in de hoogste kaste
terecht kwamen en verder hoe donkerder de huid hoe lager de kaste. Vooral in Noord-India.
Na verloop van tijd, als het Hindoeïsme zich ook ging verspreiden in Zuid-India, kwamen dan weer wel gekleurde Indiërs
in hogere kasten terecht omwille van hun status in de maatschappij en werd een kaste meer verbonden aan een status
in de maatschappij en niet langer verbonden aan de huidskleur.
Maar toen de Portugezen in de 16de eeuw aankwamen in Goa viel het hen op dat enkel mensen met bleke huidskleur
in de hoogste kaste zaten en gingen ze ervan uit dat de huidskleur de kaste bepaalde wat dus niet volledig klopte
(casta in Portugees betekende toen ook ‘kleur’).

Jammer genoeg, nu 3500 jaar later is dit kastenstelsel nog steeds alomtegenwoordig.
Hoewel het kastenstelsel wettelijk afgeschaft is, gaan er bij radicale Hindoes, vooral in Noord-India, weer stemmen op
om het kastenstelsel opnieuw officieel in te voeren.

(Terug naar inhoud)


 

Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar :
Fr. Arokianathan
Holy Cross Church
584 129 Sirwar
Karnataka
India

 

Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar :
Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Lucian
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV-besmette" petekinderen
schrijven naar :
Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Mericita - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hospet, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)


De film op DVDBezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Maski, ... (het platteland) en ervaar hoe de mensen daar leven.
Beelden ook van onze projecten, het dagelijkse leven van de kinderen, ...
Een beklijvend beeld van India, zoals je het nog niet kende.
Taal: ingesproken commentaar in het Nederlands.
Duur : 23 minuten.
Prijs : € 18 (inclusief verzendkosten). 

Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs € 20 (inclusief verzendkosten).


Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "Film". Bevestig je bestelling ook met een mailtje naar [email protected].net
(dan kunnen we je bestelling sneller uitvoeren).
Zoals altijd gaat de volledige opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)