Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 68 - april-mei-juni 2022

Inhoud
 

bullet

Nieuws uit India: brief van Father Nathan

bullet

Over Indische olifanten - deel 2

bullet

Tanken is goedkoop in India ...

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto
 

Heropening van de scholen, maar met inachtneming van de nodige anti-coronamaatregelen. Voor ze de school
binnengaan worden de leerlingen getest op eventuele koorts en worden de handen ontsmet.
 


Citaat:

Je kunt niet voorkomen dat vogels van verdriet
over je hoofd vliegen,
maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar bouwen.


Soms vermeld als oud Chinees spreekwoord, maar volgens andere bronnen een citaat van
Martin Luther (1483-1546).
 


(Terug naar inhoud)


Nieuws uit India: brief van Father Nathan

Beste Peters, Meters en Sponsors,

Een warme groet en goede wensen aan u allen van Father Nathan, vanuit India.

Het is alweer een tijd geleden sinds mijn laatste berichtgeving.
Ik ben blij dat ik terug ben in deze post-virus periode.
Van de drie coronagolven bracht de eerste een ramp in het educatieve en economische leven van respectievelijk de
kinderen en de gezinnen. De tweede golf van het virus was de wreedste hier in India en kostte vele duizenden levens.
De derde golf was redelijk mild, maar drong door tot in bijna elk gezin.
Ondanks de toediening van twee of drie dosissen vaccin, tastte de derde golf de gezondheid van de mensen aan met
hevige verkoudheidsverschijnselen en koorts. Ook ikzelf werd het slachtoffer van de derde golf van het virus en het heeft
een hele tijd geduurd voor ik volledig hersteld was.

 

Heropening van de scholen, met dagelijks controle op eventuele koorts. Mondkapjes zijn niet meer verplicht,
maar blijven aanbevolen.


Voor het schooljaar 2022-23 zijn de onderwijsinstellingen in de deelstaat Karnataka sinds 14 mei 2022 heropend.
In het schooljaar 2020-21 konden we nauwelijks lesgeven aan de kinderen vanwege de lockdown.
In 2021-22 hebben we 5 tot 7 maanden kunnen lesgeven in verschillende klassen.
Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs de zomervakantie ingekort en zijn de lessen vanaf half mei 2022 herbegonnen.
Hoewel de temperatuur nog steeds tussen 34 en 40° C ligt (in de schaduw), zijn we toch opnieuw de klaslokalen
ingegaan, zodat de kinderen weer kunnen studeren.

We hebben tot nu toe nog niet alle leerlingen opnieuw naar de klassen kunnen brengen.
Wij zijn hard op zoek naar de "verloren schapen".
Onze school, die zich richt op de lagere middenklasse en de economisch armen, staat nog voor heel wat uitdagingen.
De kinderen die naar onze scholen zijn teruggekeerd, zijn nu gelukkig en gemotiveerd om te studeren en zich door
onderwijs te wapenen voor een betere toekomst.
 

Er wordt al vanaf de start van het nieuwe schooljaar ijverig gestudeerd.

Wij dringen er nog steeds op aan dat de kinderen met maskers komen, warm water drinken, hun lichamelijke hygiëne
in acht nemen en iedereen die er ziek uitziet isoleren. De leerkrachten controleren de temperatuur en ontsmetten
de handen van de leerlingen elke dag bij de poort als ze de school binnenkomen.
We hopen dat alle studenten en het personeel een virusvrij schooljaar 2022-23 zullen hebben.

Alle leerlingen die in ons Abhaya India-programma studeren, doen het goed.
Veel oudere studenten zullen tegen het einde van dit jaar hun opleiding afronden.

De 10e klassers hebben hun resultaten behaald. Zij kijken ernaar uit om in de 11e klas te beginnen, die we
Pre-University College noemen (PUC). De leerlingen van de 12e klas van dit jaar hebben vorige week nog examens
gehad en krijgen hun resultaten in de tweede week van juni 2022. Dan zullen ze hun bachelor- of masteropleiding kiezen.

Sommige leerlingen hebben uitzonderlijk goed gepresteerd.
Bala Theresa (AB 22) studeert Doctor in de Farmacie; Sumith Arokiasamy (AB 105) is geselecteerd voor de studie
Geneeskunde (hier bekend als MBBS) om arts te worden; Nirmala (AB 88) studeert Master in Science (M. Sc);
Akshitha (AB 101) voltooit haar ingenieursopleiding in Elektriciteit en Elektronica; Augustine Avinash (AB 133)
studeert Burgerlijk Ingenieur; Aishwarya (AB 161) volgt eveneens een ingenieursopleiding in Informatie & Technologie;
Bhagyashree (AB 186) volgt een opleiding in Business Management ...

Ik kan nog wel even doorgaan met het opsommen van degenen die hun studie hebben voltooid en degenen die studeren.
We zijn trots op alle kinderen in het programma, van de lagere klassen tot de hogere studies.
Iedereen doet zijn best om hogerop te komen in het leven.
Ik ben alle Peter en Meters, weldoeners en in het bijzonder de coördinatoren van het Abhaya Indiateam in België
dankbaar voor hun voortdurende steun en aanmoediging.

Tijdens het voorbije schooljaar hebben we alle families van Abhaya-kinderen geholpen met voedselgranen en kledij
voor Kerstmis 2021. Dankzij het Abhaya-fonds hebben we ook vele arme leerlingen, die niet in het sponsorprogramma
zitten, kunnen ondersteunen met leerboeken en uniformkledij.
We hebben ook individuele personen en families geholpen met geneesmiddelen en/of behandeling voor verschillende ziekten.
Jullie vrijgevigheid heeft het onderwijs en het gezinsleven een nieuwe impuls gegeven tijdens en na dit gevaarlijke virus.
 

Drinkwatervoorziening: voor het graven van een sleuf van 1.500 meter voor de pijpleiding moesten de grote
middelen ingezet worden.


De drinkwatervoorziening in het dorp Chikka Hesarur gefinancierd door het Abhayafonds, is bijna voltooid.
We hebben met succes een waterput geboord, een motorpomp geïnstalleerd en een pijpleiding van 1.500 meter
aangelegd en aan de watertank bevestigd. We hebben een waterfilter besteld die binnenkort zal worden geïnstalleerd.
Nogmaals dank voor de vrijgevigheid van Abhaya India in België.

Op persoonlijk vlak, blijf ik in goede gezondheid. Al mijn werk op school en daarbuiten als priester gaat goed.
Nogmaals bedankt voor al uw steun en hulp.
Voor ik deze brief beëindig, wil ik de liefde, de goede wensen en de gebeden van alle kinderen en hun families
aan Abhaya India overbrengen. Jullie zijn altijd speciaal voor hun.

Met vriendelijke groeten,

Father Nathan

(Terug naar inhoud)Over Indische olifanten - deel 2 (vervolg en slot)

(Dit is een voorpublicatie uit het nieuwe boek over India dat Marc aan het schrijven is.)

In een vorige bijdrage (zie Nieuwsbrief 67) hebben we het al uitvoerig gehad over de Indische olifant,
met in de slotzin: ”er valt nog veel meer te vertellen”.
In dit tweede deel dus, zoals beloofd, de rest van het verhaal.

Voor de hindoes is de olifant een belangrijk en vereerd dier. In belangrijke tempels vind je dan ook vaak een
tempelolifant. Het is daarbij de bedoeling de slurf van de olifant aan te raken én een kleine gift te doen aan de
oppasser. Dat brengt geluk, voorspoed en nog een hele hoop andere weldadigheden. Zegt men.
Nogal wat hindoes lijken het te geloven, maar waarschijnlijk is het enkel de eigenaar van de olifant die beter
wordt van de roepies die met dit handeltje te verdienen zijn.
 

Voor religieuze festivals worden olifanten overdadig versierd, aangekleed en beschilderd.


Bij religieuze feesten - en die zijn er met hopen - worden olifanten rijkelijk versierd en beschilderd en wordt
er in een soort processie mee rondgegaan. Het is allemaal mooi en uitermate indrukwekkend, maar voor een
leek totaal niet te begrijpen.

En dan moeten we het natuurlijk ook hebben over Ganesha, de hindoegod met de olifantenkop.
In het hele pantheon van hindoegoden bekleedt hij een bijzondere plaats.

Het universum is volgens de hindoeteksten een kosmische machine en de verschillende goden die in de veda's
worden beschreven worden vergeleken met de beheerders van die machine. Elke godheid vertegenwoordigt een
bepaald aspect van het leven of heeft er de leiding over. Ganesha is vooral bekend als degene die hindernissen
wegneemt. Daarom vereren vele hindoes hem vóór elke belangrijke zaak die zij ondernemen. Het gaat dan
bijvoorbeeld over business, een huwelijk, een bevalling, enz.

Belangrijker is echter dat hij ook obstakels verwijdert op de spirituele reis van de ziel, en daarom wordt ook tot hem
gebeden door aspirant-transcendentalisten over de hele wereld. Verder staat Ganesha ook bekend als de bewaker
van esoterische kennis. Het is dan ook geen verrassing dat hij beschouwd wordt als de leidende godheid van de
astrologie. Beoefenaars van de vedische wetenschap bidden tot hem in de overtuiging dat hij een diepgaand inzicht
heeft in hoe de planeten het karma en het lot van elke ziel beïnvloeden.

Elk jaar vieren de hindoes uitbundig de verjaardag van Ganesha, met een festival dat maar liefst tien dagen duurt.
Het zegt veel over het belang dat ze eraan hechten.

Hoe Ganesha aan die olifantskop komt is een verhaal apart - er zijn zelfs verschillende versies - maar dat zou ons
nu te ver leiden. Ook de attributen waarmee hij wordt afgebeeld zijn allemaal van belang.
Die hele afbeelding zit vol hindoesymboliek.
Daar hebben we het een andere keer wel eens over.
 

Bronzen Ganesha-beeld.


We hebben eerder al geschreven dat er in India nog ongeveer 27.000 olifanten in het wild leven. Het zijn beschermde
dieren, die vooral in reservaten voorkomen. Daar worden ze, in theorie althans, met rust gelaten.
Maar de relatie tussen olifanten en mensen, dat schuurt altijd een beetje, soms een beetje te veel.

Een reservaat heeft altijd een grens. Misschien staat daar wel een bordje, maar olifanten kunnen natuurlijk niet lezen.
En daar, net buiten het reservaat wordt aan landbouw gedaan en staan op de velden de heerlijkste gewassen.
Voor de olifanten een soort paradijs, een onuitputtelijke bron van smakelijk voedsel.
Dus trekt de kudde naar de akkers en begint zich tegoed te doen aan al dat lekkers.
Er wordt niet alleen gegeten, maar tegelijkertijd wordt het hele veld vertrappeld.
De boeren, die zien hoe hun oogst vernield wordt, pikken dat natuurlijk niet. Dus gaan ze gewapend met gaffels en
stokken en roepend en tierend de olifanten verjagen. Maar die pikken dat natuurlijk ὀὀk niet. Wat denken die nietige
mensjes wel. Dus worden de olifanten op hun beurt boos en gaan in de tegenaanval.

Als een kudde olifanten chargeert, maak dat je wegkomt. En dan nog. Een rennende olifant haalt een snelheid van
ongeveer 25 km/uur, maar kan topsnelheden halen tot 40 km/uur.
Even rekenen: Usain Bolt liep ooit de 100 m in 9,58 s, dat is 37,58 km/uur. Maar die boeren zijn natuurlijk geen
Usain Bolts. 25 km/u stemt overeen met 14,4 s/100 m. Weinig waarschijnlijk dat de boeren die snelheid halen.
Kortom de boeren redden het niet en elk jaar kost dit mensenlevens, veel mensenlevens zelfs.

Concreet: tussen 2014-15 en 2018-19 werden 2.361 mensen gedood als gevolg van conflicten met olifanten
(dat betekent 4 à 500 per jaar), terwijl 510 olifanten in dezelfde periode werden gedood door ongevallen met elektrocutie,
treinongelukken, stroperij en vergiftiging.
Is dat nu de schuld van de olifanten of van de mens? Een open vraag.

Tamme olifanten

Er gaan in India en ook daarbuiten meer en meer stemmen op om het lot van de “tamme” olifanten te verbeteren.
In India leven ongeveer 3.500 olifanten in gevangenschap. Ze worden voor allerlei doeleinden gebruikt,
zoals bij hindoefestivals, in tempels en als attractie voor toeristen. Bijna alle olifanten worden getemd door
de "wil te breken"-aanpak en onder controle gehouden door pijn en ernstige beperking van hun bewegingen.
In de meeste gevallen worden in het wild levende jonge kalveren gevangen om met barbaarse methoden te worden
getemd en getraind. Gewoonlijk omvat het tam maken een periode van "het breken van de wil", waarbij een jong kalf,
gescheiden van zijn moeder, gedurende enkele weken tot maanden intensieve fysieke straf ondergaat en zelfs
wordt verwond met scherpe wapens.
 

Een “tamme”olifant, met een geketende voorpoot, die zijn bewegingsvrijheid belemmert.

Als een olifant eenmaal getraind is, hangt zijn leven, gezondheid en geluk af van zijn mahout (oppasser) en zijn
gebruik in de toekomst. Terwijl sommige mahouts en trainers zachtaardig zijn en een sterke emotionele band
opbouwen, geloven sommige anderen echt in de kracht van angst en straf om gehoorzaamheid te handhaven.
Deze olifanten betalen een zware prijs, die vanuit het oogpunt van dierenwelzijn absoluut onaanvaardbaar is.

De typische wilde olifant is van nature een sociaal wezen dat een actief leven leidt door grote delen van het
bosgebied af te struinen. Een typische tempelolifant daarentegen is een celibatair mannetje dat in gevangenschap
op één plaats wordt vastgeketend (soms 24 uur aan een stuk) en met een tuinslang een beetje wordt gewassen en
afgekoeld. In plaats van in natuurlijke sociale structuren te leven, worden deze olifanten geïsoleerd van hun
soortgenoten en worden zij gedwongen ganse dagen op harde oppervlakken stil te staan, wat kan leiden tot
chronische gewrichtspijn.

In het eerste gedeelte van deze bijdrage hebben we beschreven hoe we zelf een ritje gemaakt hebben op een olifant.
Het was een leuke belevenis en we hebben daar toen niet verder bij stilgestaan. De bedenkingen zijn pas achteraf
gekomen. Behalve de olifant waarop we reden stonden er nog twee andere, allebei met een ketting aan hun voorpoot
vastgeketend aan een boom. Ze wiebelden voortdurend met hun kop en trappelden ter plaatse van de ene poot
op de andere.

Wacht even, dat heeft een naam: compulsief-obsessief gedrag, wat erop wijst dat er iets totaal niet in de haak
was met het welzijn van deze dieren.

Wetende wat ik nu weet zou ik waarschijnlijk vriendelijk bedanken, maar neen zeggen tegen een ritje voor
mijn vermaak.

Conclusie: “tamme” olifanten zijn een uitvindsel van de mens.
Er bestaan geen tamme olifanten, er bestaan enkel “onderworpen” olifanten en deze dieren verdienen beter dan dat.

(Terug naar inhoud)


Tanken is goedkoop in India ...

Het is altijd gevaarlijk vergelijkingen te maken. Voor je het weet vergelijk je appelen met peren.
We dachten hieraan toen we toevallig de brandstofprijzen in India onder ogen kregen.
 


Als Father Nathan in Ballari benzine wil tanken voor zijn kleine auto, dan kost dat op dit ogenblik 102,86 roepies
per liter. Dat zegt u waarschijnlijk weinig.
Omgerekend tegen de huidige koers van de roepie (€ 1,00 = 82,5 INR) geeft dat ongeveer € 1,25.
Het lijkt spotgoedkoop, want wij betalen intussen al een stuk meer dan € 2,00 per liter. Toch is dat relatief,
want naar Indiase maatstaven is € 1,25 stinkend duur, zeker als je vergelijkt met het modale inkomen van de Indiërs.
De overheid heeft overigens ook daar al een inspanning gedaan om de prijzen te verlagen door minder taksen te heffen.
En is tegelijkertijd met Poetin & Co aan het onderhandelen over goedkope Russische olie …

(Terug naar inhoud)

Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar

Fr. Arokianathan
Vianney Vidyalaya School
Ward 25, Indiranagar
583 104 Ballari
Karnataka
India
 

 


Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar:

Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Elisabeth
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV" petekinderen
schrijven naar :

Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Baselia - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hosapete, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs € 20 (inclusief verzendkosten).

De film op DVDBezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Maski, ... (het platteland) en ervaar hoe de mensen daar leven.
Beelden ook van onze projecten, het dagelijkse leven van de kinderen, ...
Een beklijvend beeld van India, zoals je het nog niet kende.
Taal: ingesproken commentaar in het Nederlands.
Duur : 23 minuten.
Prijs : € 18 (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "Film". Bevestig je bestelling ook met een mailtje naar [email protected].net
(dan kunnen we je bestelling sneller uitvoeren).
Zoals altijd gaat de volledige opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)