Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 54 - oktober/november/december 2018

Inhoud
 

bullet

Resultaat Dorpsdag Brasschaat op 2 september 2018

bullet

Woordje van onze penningmeester Jenny

bullet

Nieuwe structurele projecten in India

bullet

Realisatie verblijf voor leerkrachten in Sirwar

bullet

Succesverhaal Muthaia, afgestudeerd in 2018 (door Father Nathan)

bullet

Dienstwagen voor Father Nathan: dringend nodig en al bezorgd

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto
 

Deze vrouw is een voorraad hout gaan sprokkelen. Dat dient om in of aan haar hut of huisje een vuurtje te maken,
waarop ze eten kookt voor haar gezin.

In deze streek zijn geen bossen, enkel wat kreupelhout en hout halen is dan ook een zware en tijdrovende karwei.


(Terug naar inhoud)


Abhaya India was op de Dorpsdag in Brasschaat

Het was een kleurrijke en zonnige dag met mooie optredens, lekkere hapjes en sfeervolle muziek.
Indische dans werd afgewisseld met percussie, gitaar en zang door Abu (tweede finalist in The Voice for Kids).
De hapjes en drankjes uit Gambia, Syrië en Afghanistan werden erg gesmaakt.
'Schone Kleren' hield een geslaagde campagne onder het motto Waar kopen we 'eerlijke' kleding ?

De Stedenband, die zijn werking met Tarija in Bolivia verderzet en de Oxfam Wereldwinkel  droegen ook hun steentje bij
om de derde wereldproblematiek op de kaart te zetten.

Dit jaar zorgde een riksja uit Bangladesh voor een extra attractie: kinderen en volwassenen konden zich hierin laten fotograferen.
Via een PowerPoint en een uitgebreide infostand konden de mensen ook kennismaken met de verschillende
GROS-verenigingen in Brasschaat waaronder Abhaya India. 

Alles samen weer een succesvolle Dorpsdag met veel bezoekers!
 

                       Voor een fotootje in de riksja                                                 Mooie presentatie Indische cultuur
 

Optreden Abu (afkomstig uit Afghanistan) - 2de finalist in "Voice for Kids" in 2017
 

Presentatie Bolivianen met dans en muziek

(Terug naar inhoud)Woordje van onze penningmeester Jenny

Beste Peters en Meters,

Wie iets extra wil geven ter gelegenheid van Kerst/Nieuwjaar voor het kind en/of zijn gezin, kan dit nog steeds doen,
door vóór 1 december over te schrijven, zodanig dat dit nog vóór Kerstmis bij de kinderen toekomt.

Deze kerstbijdragen tellen uiteraard mee voor het fiscaal attest dat je in februari 2019 zal ontvangen.

De bijdragen voor peterschappen blijven ook volgend jaar ongewijzigd!
Lopende opdrachten blijven ongewijzigd voor 2018-2019.
Dit blijft dus:
€ 7/maand voor een kind tot en met 11 jaar.
€ 11/maand voor een kind vanaf het kalenderjaar waarin het 12 jaar wordt.
€ 20/maand voor een blind kind, een gehandicapt kind of een HIV/AIDS kind.

Dit zijn nog steeds zeer bescheiden bijdragen om een kind te ondersteunen gedurende een volledig schooljaar.
Deze lage bijdragen worden mede mogelijk gemaakt omdat onze projecten volledig gedragen worden door
vrijwilligers.

Gegevens bankrekeningnummer Abhaya India vzw
IBAN: BE28 0016 4163 0020
BIC: GEBABEBB


Alvast bedankt in naam van de kinderen in India.

Vriendelijke groeten,

Jenny

(Terug naar inhoud)


Nieuwe structurele projecten Abhaya
 

Er was een dringende behoefte aan verblijfsaccomodatie voor goed gekwalificeerde leerkrachten in de school van Sirwar.
“Om het onderwijs in Sirwar van degelijk opgeleide leerkrachten te voorzien is slaapaccommodatie noodzakelijk,
anders verliezen we onze beste leerkrachten”, zegt Fr. Nathan.

Voor kwaliteitsonderwijs heb je de best mogelijke leerkrachten nodig en die moeten vaak van heel ver komen en via de
slechte wegen hier. Als je deze leerkrachten dan geen verblijf kunt bieden zullen ze al snel afhaken.
We wilden dit snel oplossen, tegen de start van het nieuwe schooljaar.
Dus hebben we noodgedwongen de reserves van Abhaya hiervoor moeten aanspreken, om dan pas nadien hiervoor de
nodige middelen in te zamelen
.

Het Abhaya reservefonds moet nu dringend terug aangevuld worden.

1. Enerzijds om te verzekeren dat ook kinderen die voorlopig nog geen peter of meter hebben intussen toch naar school
kunnen blijven gaan.
2. Anderzijds voor de verdere afwerking van de extra vleugel van het Abhaya Home (het HIV-project).
Deze extra vleugel werd later bijgebouwd om de voorziene opvangcapaciteit van 50 kinderen naar 88 te verhogen.
De ruwbouw van dit gedeelte staat er al maar moet nog afgewerkt worden.
Kostenraming: € 14.000. Dit was uiteraard niet voorzien in de aanvankelijke begroting …

(Terug naar inhoud)


Realisatie leerkrachtenverblijf in de Holy Cross School in Sirwar


Met de bouw hiervan werd begin 2018 gestart en het nieuwe gebouw was klaar net vóór de start van het nieuwe schooljaar,
in juni 2018.
Hieronder een foto-overzicht …

 

Buitenzijde "Teachers Quarters", functioneel, maar geen luxe.
 

Onderwijzeressen aan het werk in de "veranda".
 

Deze onderwijzeressen logeren nu al in Sirwar.
 

Zicht binnen in een slaapkamer.
 

Binnenzicht badkamer.
 

Voor alle duidelijkheid, dit is geen luxeresidentie, maar een eenvoudig gebouw, naar Indiase traditie.
De bedoeling is een comfortabel onderkomen te bieden aan de leerkrachten die van ver komen.
Het comfort is dan ook redelijk “basic”, maar beantwoordt wel aan de gebruikelijke behoeften..
Dit zal dus indirect bijdragen tot de kwaliteit van de school: uitstekende en tevreden leerkrachten aantrekken
(en ze vooral ook kunnen houden).

(Terug naar inhoud)


Succesverhaal van een afgestudeerd Abhaya-kind

(Referentie: AM 262, Muthaia (geboortedatum 18/01/92), afkomstig uit Maski)

Brief van Father Nathan

Muthaia is geboren in een zeer arme familie met nog drie oudere zusters en één jongere broer.
Zijn vader stierf toen Muthaia nog maar in het 4de leerjaar zat.
De moeder had het als weduwe zeer moeilijk om voor haar 5 kinderen te zorgen.
De toestand was zo dramatisch dat ze overwoog om alle kinderen te laten werken als dagloners om wat geld te
hebben om te kunnen overleven. Gelukkig bracht de sponsoring van Abhaya hier verandering in en hielp zo
voor een betere toekomst te zorgen voor Muthaia en zo had de moeder ook geen onderhoudskosten meer voor
haar zoon en de andere kinderen.

Muthaia werd naar St. John's Boarding Home en School in Maski gestuurd, waar hij studeerde van het 1ste tot
en met het 7de studiejaar. Daarna ging hij naar de Middelbare school in Ballari waar hij ook verbleef in het internaat.
Hij behaalde zeer goede cijfers in het staatsexamen van de 10de graad.
Daarna studeerde hij verder in de 11de en 12de graad (= vergelijkbaar met laatste 2 jaren hoger middelbaar bij ons)
in Sint-John’s PUC college en internaat. Hij koos voor de richting handelswetenschappen.
Hij behaalde 86 % in de 12de graad, wat een uitstekend resultaat is.
Daarna studeerde hij verder aan de universiteit (Karnataka University, Dharward) en behaalde er een
Bachelor in Handelswetenschappen.

Op basis van zijn hoge scores werd hij geselecteerd door het Department of Health & Family Welfare,
Government of Karnataka, om aangesteld te worden als inspecteur voor de bevoorrading van het hospitaal in het
Raichur Institute of Medical Sciences (RIMS).
In India heeft een dergelijke functie een hoge status en dus ook een hoog loon.
Hierdoor is Muthaia nu ook in staat om zelf voor zijn moeder en de rest van het gezin te zorgen en zijn ze
niet langer afhankelijk van ontwikkelingshulp.

Toen Fr. Nathan hem vroeg: “Nu heb je toch wel een zeer goede job Muthaia?” antwoordde hij hem:
“‘Father, als ik geen steun had gehad via het Abhaya-sponsoringprogramma zou ik een analfabeet geweest zijn
zonder toekomst. Maar dankzij mijn meter die mij gesteund heeft en Abhaya India, die alles coördineerde
en de priesters die mij gemotiveerd hebben en de internaten die voor mij gezorgd hebben, alle leraars die mij
onderwezen hebben en de liefde van mijn familie, heb ik een unieke kans gekregen.
Ik ben ze allemaal zeer dankbaar."
Dit bewijst nogmaals dat elke inspanning en financiële steun nooit tevergeefs is.

We zijn zeer fier en gelukkig voor Muthaia.

Fr. Nathan,
Coördinator voor Abhaya in India.
 

Muthaia controleert de bevoorrading van het hospitaal.
 

Verwerking van de administratie van de bevoorrading

(Terug naar inhoud)


Een dienstwagen voor Father Nathan

Door de slechte wegen in India is Fr. Nathan in de afgelopen jaren al 2 keer zwaar ten val gekomen met zijn motorfiets en moest
hiervoor telkens ook opgenomen worden in de kliniek.
Hij kon zich zeker niet meer permitteren om nog eens te vallen met een motor.

Om dergelijke toestanden te vermijden in de toekomst, was er maar één optie: zo snel mogelijk een dienstwagen bezorgen
aan Fr. Nathan. Dit is intussen gerealiseerd.
Voor een heel beperkt bedrag kon hij in India een kleine maar mooie tweedehandsauto kopen van een vriend.
De auto is nog vrij recent maar omwille van de verhuis van zijn vriend naar Noord-India moest die zijn wagen verkopen en dit
was dus een buitenkansje. Intussen  is ook de hele administratie, taksen, verzekering, enz. in orde en is hij opnieuw mobiel.
 


(Terug naar inhoud)


Alles wat je misschien wilde weten over Karnataka
 

De deelstaat Karnataka en zijn districten

Zoals je intussen waarschijnlijk al weet: onze projecten zijn allemaal gelegen in de Indiase deelstaat Karnataka,
maar wat moet je je daarbij voorstellen? We proberen het een beetje in kaart te brengen.

India telt in totaal 29 deelstaten en 7 zogenaamde “Union Territories”, dat zijn gebieden die geen afzonderlijke deelstaat zijn,
maar rechtstreeks onder het gezag van de centrale Indiase overheid vallen.
De deelstaat Karnataka heeft een oppervlakte van 191.791 km2 en is daarmee de 7de grootste deelstaat van India.
Ter vergelijking, dat is meer dan tweemaal de oppervlakte van de ganse Benelux.
Bevolking: 66,8 miljoen (2017) – vergelijk dat met België, 11,5 miljoen. De bevolking van Karnataka is dus bijna 6 maal
die van België.

Administratief is Karnataka ingedeeld in 30 districten.
De projecten van Abhaya India liggen verspreid over 3 aan elkaar grenzende districten: Ballari (voorheen Bellary), Raichur
en Koppal. In totaal bestrijken die een oppervlakte van 24.023 km2.
Nu ze

gt dat getal op zich misschien niet zoveel. Laten we dus even vergelijken met België.
De oppervlakte van België bedraag 30.528 km2. De drie districten waar we actief zijn stemmen dus overeen met bijna
80% van België.
Je begrijpt meteen dat een bezoek aan al de scholen en missieposten waar de petekinderen verblijven niet evident is.
Zeker niet als je er rekening mee houdt dat de wegeninfrastructuur ter plaatse vaak erbarmelijk is.
Het is al gauw een hele dag hotsen en botsen om een afgelegen missie te bereiken.
We spreken hier uit ervaring!

Dat geldt even goed voor Father Nathan, die dan nog alle grote verplaatsingen per bus doet.
Nu kan dat eindelijk ook per auto.
Van Sirwar naar Ballari is ongeveer 165 km en dan is hij met de bus een hele dag onderweg.
Als wij per trein vanuit Chennai naar Ballari willen is dat een hele nacht op de trein en moeten we afstappen in het station
van Guntakal.
Van daar naar Ballari is het nog 53 km en dat kost je per jeep bijna 2 uur.
Afstand en tijd zijn in India altijd relatieve begrippen!

(Terug naar inhoud) 

Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar :
Fr. Arokianathan
Holy Cross Church
584 129 Sirwar
Karnataka
India

 

Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar :
Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Lucian
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV-besmette" petekinderen
schrijven naar :
Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Mericita - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hospet, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)


Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs 20 € (inclusief verzendkosten).

De film op DVD

Bezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Harapur en Maski (het platteland) en ervaar hoe het leven er is.
Beelden ook van de projecten zelf, inclusief Nava Jeevana, waar nu het project loopt voor blinde kinderen
en van de sloppenwijk Saint Mary's Street, waaruit inmiddels ook al een hondertal straatkinderen via Abhaya India
opgevangen worden.
Duur : 42 minuten.
Prijs : 15 € (inclusief verzendkosten). 

Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "DVD".
Zoals altijd gaat de opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)