Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

                          Waarom?

bullet

India is een gigantisch land, met meer dan 1,4 miljard inwoners. India heeft kernenergie (en kernwapens),
hoogwaardige technologie, een belangrijke industrie ...
maar inmiddels moeten nog wel 260 miljoen mensen leven van minder dan 1 $ per dag (dat is nog geen 70 Eurocent).

bullet

India telt nog steeds bijna 500 miljoen analfabeten.
De combinatie van armoede en analfabetisme is een vicieuze cirkel en omvat ook gebrekkige toegang tot minimale
gezondheidszorg en andere noodzakelijke basisvoorzieningen.

bullet

Hoewel het kastenstelsel al meer dan 50 jaar geleden bij wet afgeschaft werd is het in de praktijk nog lang niet verdwenen.
Vooral in de groep van de kastenlozen, die men vroeger "paria's" of "onaanraakbaren" noemde en nu "dalits" (onderdrukten)
liggen armoede en analfabetisme ontstellend hoog.

bullet

Voor de kinderen van deze groepen wacht enkel hetzelfde lot, tenzij: de sleutel en enige uitweg uit deze miserie is
ontwikkeling, beginnend met degelijk onderwijs en opvoeding.

bullet

In bepaalde streken van de deelstaat Karnataka, in het zuidwesten van India, is de concentratie van armoede en analfabetisme
onwaarschijnlijk hoog. In deze gebieden is de bevolking hoofdzakelijk bezig met "overleven" in plaats van "leven".

bullet

Het is in deze gebieden dat Abhaya India vzw actief is in ontwikkelingsprojecten om kinderen de kans te geven op een
menswaardige toekomst.

bullet

Met een kleine jaarlijkse bijdrage kun je een kind een uitweg bieden uit zijn uitzichtloze situatie.
Door een peterschap aan te gaan krijgt dit kind onderwijs, een behoorlijke opvoeding, gezonde voeding, kleding en de nodige
medische zorgen, kan het bijvoorbeeld een vak leren en zo op zijn beurt bijdragen tot de ontwikkeling van zijn gemeenschap.

bullet

Giften en andere inkomsten laten ons daarnaast toe de leefomgeving van de kinderen te verbeteren of in crisisituaties
onmiddelijke noodhulp te bieden aan een kind of zijn familie.

bullet

Abhaya India vzw draait uitsluitend op vrijwilligerswerk, d.w.z. met minimale kosten, zodat alle bijdragen bijna volledig
aan het kind zelf besteed worden.