Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Tekstarchief
Adressen
Contactformulier

Voor de bewoners van de melaatsenkolonie was een goede watervoorziening het
allerbelangrijkste, dringender nog dan de bouw van een nieuw gemeenschapshuis.
Dus hebben we de prioriteiten aangepast. In een eerste fase wordt een drinkwaterreservoir
gebouwd. Daarop komt een pomp met filtersysteem en vandaar vertrekt een buizenstelsel, met aftappunten op verschillende plaatsen in het melaatsendorp, zodat ieder gezin in zijn onmiddellijke omgeving over drinkbaar water zal beschikken.