Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Tekstarchief
Adressen
Contactformulier

Vlakbij, aan de voet van de rotsen, ligt een waterpoel. Op de foto lijkt het een idyllisch plekje,
in werkelijkheid is het een vuile, stinkende poel. Mits de nodige sanering zou dit een extra
waterreservoir kunnen vormen voor de bewoners van de melaatsenkolonie. We voeren op dit
ogenblik moeizame onderhandelingen met de lokale overheid om de nodige vergunningen
te krijgen om dit werk te mogen uitvoeren.