Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Tekstarchief
Adressen
Contactformulier

 

Hier is Father Nathan op bezoek in de Visitatie-basischool te Sint-Amandsberg (Gent).
Ook deze school heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het welslagen van onze
bouwprojecten en daar wilde hij de leerlingen graag persoonlijk voor danken.