Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Tekstarchief
Adressen
Contactformulier

Langsheen de weg ziet men zogenaamde "road camps". Hier hebben arme mensen, die
geen stukje grond kunnen kopen hutten gebouwd op openbaar terrein. In feite staan deze
hutten hier illegaal, maar de overheid laat stilzwijgend begaan, omdat deze mensen geen
alternatief hebben.