Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Tekstarchief
Adressen
Contactformulier

Lepra is een vreselijke ziekte. De meeste bewoners van de melaatsenkolonie in Bellary zijn
genezen, maar de verminkingen die het gevolg zijn van de ziekte kunnen natuurlijk niet
ongedaan gemaakt worden en dat maakt het voor deze mensen praktisch onmogelijk om
bijv. ergens werk te vinden.