Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Tekstarchief
Adressen
Contactformulier

Nogmaals, dit zijn geen zieke kinderen. Hun ouders of zelfs grootouders zijn ooit melaats
geweest, maar zij dragen nog altijd dit stigma mee. Net als alle andere kinderen hebben zij
ook recht op een normale jeugd en kansen om zich te ontplooien. Abhaya India wil dat mogelijk maken.