Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Tekstarchief
Adressen
Contactformulier

 

De moeder van Christi Rodriguez is een weduwe en het magere pensioen van de vader is hun
enig inkomen. De familie woonde in een huisje met modderdak. Tijdens de zware regenval is het
huisje in elkaar gestort. Vermits het een zeer oud huisje was, was de schade zeer groot en konden
ze niet langer verblijven in deze rune verblijven. Abhaya India heeft steun gegeven aan deze familie.
Nu is de constructie aan de gang en tegen eind mei 2010 zal het huisje klaar zijn.
Ze zijn nu n en al glimlach omdat ze een nieuwe woning kregen.