Home
Up
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Tekstarchief
Adressen
Contactformulier

De blinde kinderen oefenen met hun brailleregel, om braille
te leren schrijven. Bij het oefenen werken ze met lagen krantenpapier.
Het echte braillekarton is vrij duur en zullen ze pas later gebruiken.