Bezoek aan een dorp in de buurt van Maski en Harapur. Zoals gewoonlijk stroomt het halve dorp
samen om Father Nathan terug te zien en de bezoekers te verwelkomen.