Father Nathan samen met de kinderen die via Abhaya India gesponsord worden in Bellary.
Deze kinderen zijn afkomstig uit een van de armste buurten van Bellary, de sloppenwijk van
Saint Mary's Street en krijgen hier de unieke kans om te studeren en zo te ontwnappen aan armoede en analfabtisme.