Begin mei 2007 werd in Antwerpen een conferentie gehouden over "de vierde pijler in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking". Deze term slaat in het algemeen op de kleinere ontwikkelingsorganisaties, in tegenstelling tot de NGO's (niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties) waarnee eerder de grote en doorgaans van overheidswege gesubsidieerde organisaties bedoeld worden. Abhaya India nam deel aan deze studiedag en was er ook aanwezig met een informatiestand. Geert Bourgeois, Vlaams minister en bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking bracht ons een bezoek en toonde gemeende belangstelling voor ons werk.