Het geheel is nu afgewerkt. In de achtergrond de watertank voor watervoorziening van de
sanitaire installaties.