Na het uitgraven van de funderingssleuven en riolering kan met het eigenlijke bouwen worden
begonnen. Buiten de noodzakelijke vaklui worden voor het werk heel wat kastelozen
aangetrokken, die zo toch tijdelijk een inkomen verwerven. Dit zijn vaak ouders van kinderen
die via Abhaya India gesponsord worden.