Nava Jeevana : de (blinde) leraar demonstreert een toestel om braille te schrijven.