Groepsfoto met de blinde kinderen en hun familie, zuster Esther, Jenny en Kathelijne en de
blinde leraar. Dat de leraar zelf blind is biedt een voordeel, aangezien hij beter dan wie ook
de specifieke problemen van de kinderen kan aanvoelen.