Bespreking met Fr. Gonsalves in het bisschopshuis, over onze projecten en plannen.